Konferencja naukowa „Komunikacja w medycynie” (Warszawa, 27-28 października 2017 r.)

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zaprasza na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Warszawie.

 

Organizatorzy przewidują w programie wykłady zaproszonych gości i obrady w sesjach tematycznych, dotyczących takich zagadnień jak: medyczne, psychologiczne, socjologiczne, językowe i prawne aspekty rozmowy z pacjentem, perspektywy rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce, badania nad kompetencjami zdrowotnymi (ang. health literacy) Polaków, metody nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych

 

Szczegółowe informacje na stronie: komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl