XIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (12–14 października 2017 r.)

W dniach 12–14 października 2017 roku w Warszawie odbędzie się XIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

 

Za udział w zjeździe zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

Więcej informacji: www.13kongresptt.viamedica.pl