II Śląska Konferencja Transplantologiczna (Katowice, 21 kwietnia 2018 r.)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk zaprasza na II Śląską Konferencję Transplantologiczną, która odbędzie się 21 kwietnia w godzinach 9:00 – 16:00 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (ul. Medyków 18, Katowice).

 

II Śląska Konferencja Transplantologiczna to inicjatywa organizowana w ramach działalności Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

 

„SCOPH jest jednym z sześciu programów stałych działających w obrębie IFMSA, który poprzez liczne konferencje, warsztaty, akcje profilaktyczne stara się zainteresować społeczeństwo tematem zdrowia publicznego i poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

 

Konferencja skierowana jest w główniej mierze do studentów kierunków medycznych i ma na celu zwiększenie świadomości tej grupy społecznej na tematy takie jak dawstwo, transplantacja narządów i szpiku, prawo w transplantacji oraz psychologia” – informują organizatorzy.

 

Konferencja jest bezpłatna, jednak udział w niej będzie możliwy tylko dla zarejestrowanych wcześniej uczestników. Formularz rejestracyjny pojawi się na stronie www.slask.ifmsa.pl oraz w wydarzeniu na Facebooku „II Śląska Konferencja Transplantologiczna”.

 

Źródło: katowice.dlastudenta.pl