Konferencja „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy” (Gdańsk, 10 marca 2018 r.)

Komitet Organizacyjny Katedry i Zakładu Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz SKN „Fizjologia Płodności” zaprasza na konferencję „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy”, która odbędzie się 10 marca 2018 roku w Gdańsku.

 

Organizatorzy, prezentując holistyczne spojrzenie na problem niepłodności, chcą w tym roku zwrócić uwagę, że niepłodność i zaburzenia cyklu płciowego są objawem wielu chorób i zaburzeń organizmu. „Nie można ich więc rozpatrywać w ramach tylko jednej specjalności, czy dziedziny medycyny. Złożona etiopatogeneza niepłodności i zaburzeń cyklu rozrodczego wynika z fizjologii rytmów biologicznych rządzących płodnością” – informują. „Wpływ rozwoju cywilizacji na nasz organizm w sferze zdrowia prokreacyjnego jest niezaprzeczalny. Coraz częściej występujące zaburzenia odporności, choroby autoimmunologiczne, alergie stanowią niezwykle ważny aspekt medycyny prokreacji. Dlatego zrozumienie wzajemnego oddziaływania układu hormonalnego i immunologicznego oraz ich wpływ na przebieg cyklu płciowego wydaje się kluczowe, aby podejmować dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne”.

 

Rejestracja oraz więcej informacji na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej: nieplodnoscinterdyscyplinarnie.gumed.edu.pl