Konferencja naukowa „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie” (Warszawa, 26 maja 2018 r.)

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER Polska, Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej zapraszają na konferencję naukową „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”, która odbędzie się 26 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Konferencja została podzielona na dwie sekcje – „Humanae vitae wyzwanie XXI  wieku” oraz „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej. Nowe standardy”. Głos zabiorą między innymi Elisabeth Rötzer („Profesor Joseph Rötzer – wkład w tworzenie Encykliki Humanae vitae oraz działania późniejsze”), Ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba („Teologiczno-moralny wymiar odpowiedzialnego rodzicielstwa”) oraz Ks. dr hab.- prof. UKSW Stanisław Biały („Przemoc w opiece okołoporodowej a konwencja stambulska: uwagi bioetyka w 50 lat po publikacji encykliki Humanae vitae”).

 

Wydarzenie organizowane jest z okazji 50 rocznicy ogłoszenia encykliki Humanae vitae oraz 25 lat działalności Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER – Polska. Patronat honorowany nad konferencją objęli: Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ks. Kard. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

 

Program oraz więcej informacji: iner.pl/konferencja-humanae-vitae