VI Chrześcijański Kongres Społeczny

Po raz szósty, tym razem w Centrum Konferencyjnym STADIONU NARODOWEGO w Warszawie, odbędzie się Chrześcijański Kongres Społeczny. Weźmie w nim udział dwustu pięćdziesięciu liderów i twórców opinii ze środowisk chrześcijańsko-narodowych z całej Europy.

 

Spotkania ChKS odbywają się od 2015 roku i zawsze podejmują ważne kwestie dotyczące cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce (np. III Kongres w listopadzie 2016 roku był jedynym na dużą skalę wydarzeniem o charakterze ogólnonarodowego przygotowania do Aktu Jubileuszowego z okazji 1050 chrztu Polski przypominającym o społecznych powinnościach wynikających z chrześcijańskich zobowiązań).

 

Tym razem tytułem wydarzenia będzie “Polska przeciw rewolucji”, a centralnym tematem prezentacja projektu Konwencji Praw Rodziny oraz dyskusje towarzyszące. Omawiane na nich będą zagrożenia wynikające z radykalnie lewicowej ideologii dominującej w ośrodkach politycznych w Europie. Jednocześnie kongres służy wzmocnieniu ochrony cywilizacji chrześcijańskiej, która swoich obrońców znajduje w krajach naszego regionu, np. poprzez sprzeciw wobec ratyfikacji genderowej Konwencji Stambulskiej.

 

Plan Kongresu prezentuje się następująco:
12.00 – Msza Święta
13.00 – Sesja plenarna I
13.45 – Panel I „Chrześcijańska przyszłość Europy”
14.45 – Sesja plenarna II
15.00 – Panel II „Czas Polski w Europie”

 

Wśród gości specjalnych i prelegentów znajdą się między innymi Marek Jurek, Tomasz Rzymkowski, ks. Krzysztof Irek, ks. Henryk Zieliński, Krzysztof Kawęcki, Marian Piłka, Aleksander Stralcov-Karwacki, Piotr Falkowski, Paweł Lisicki, Branislav Skripek, Andrzej Gajcy, Dominika Figurska, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Bawer Aondo-Akaa.

 

Chrześcijański Kongres jest inicjatywą gromadzącą od lat katolików zaangażowanych w sprawy publiczne. Za cel stawia ona sobie łączenie różnych środowisk reprezentujących opinię katolicką w Polsce, a także dyskusję nad formami politycznej i społecznej reprezentacji agendy katolickiej w naszym kraju.

 

Źródło: chks.org