VII sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” (Warszawa, 25 lutego 2018 r.)

25 lutego 2018 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a) odbędzie się VII sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”, poświęcone tym razem profilaktyce, diagnostyce i terapii zaburzeń męskiej płodności.

 

„Po cyklu poświęconemu tematyce zaburzeń płodności małżeńskiej oraz stratom prokreacyjnym przyszedł czas by z uwagą pochylić się nad zdrowiem mężczyzny, troską o jego płodność oraz przedstawić aktualne standardy diagnostyki i leczenia jego zaburzeń. Kontynuując dotychczasową tradycję dbania o wysoki poziom merytoryczny sympozjów oraz ich interdyscyplinarny wymiar, zaprosiliśmy wybitnych polskich ekspertów z dziedzin medycyny – urologii, interny, endokrynologii, andrologii, psychiatrii oraz psychologii i pedagogiki. Pragniemy zaprezentować wielowymiarowość zdrowia i płodności mężczyzny od momentu jego życia wewnątrzmacicznego, a nawet wcześniej (programowanie rodzicielskie) poprzez okres wzrostu i kształtowania się jego zdolności prokreacyjnych, aż do czasu starości” – informują organizatorzy.

 

Organizatorami wydarzenia są Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR), Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER), Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM), Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR), Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (SMiO), Fertility Care Center of Poland oraz Fundacja MaterCare Polska.

 

Program oraz szczegółowe informacje: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl