Pomóż dzieciom – zostań rodziną zastępczą

by FUNDACJA JZN
Posiadanie dziecka jest najpiękniejszą rzeczą jaka może nam się przydarzyć. Dziecko należy chronić, pielęgnować oraz stwarzać mu odpowiednie warunki, by mogło spokojnie, w miłości dorastać. Niestety, w wielu przypadkach takie życie toczy się tylko w marzeniach dzieci. Niektóre rodziny biologiczne, ze względu na swoje dysfunkcje, wyrządzają wiele krzywd dzieciom, dlatego też często ograniczane im są prawa rodzicielskie. Tę sytuację można próbować naprawić. Wymaga to ogromnej pracy, która ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny i odbudowę więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem.

Ze swoimi problemami rodziny nie pozostają same. Istnieje wiele form zarówno instytucjonalnych jak i rodzinnych, które mają w swoim zakresie pełen wachlarz możliwości pomocy rodzinie. Jedną z nich jest rodzicielstwo zastępcze, które jest najbardziej przyjazne i zarazem zbliżone do rodziny biologicznej i dzięki, któremu istnieje możliwość stworzenia dziecku warunków podobnych do rodzinnych a zarazem danie mu  szansy powrotu na łono rodziny biologicznej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

  • rodzina zastępcza spokrewniona,
  • rodzina zastępcza niezawodowa,
  • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
    i zawodowa specjalistyczna,
  • rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka jest pracą, za którą otrzymuje się wynagrodzenie.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, zapewniają możliwość nauki, rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,  umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi.

Ze względu na smutny fakt, że z roku na rok przybywa dzieci, których rodzicom, decyzjami sądów ograniczono prawa rodzicielskie, wzrasta potrzeba rozszerzania zakresu pieczy zastępczej. Dlatego gorąco zachęcam, dajmy dzieciom szansę na nowe, dobre życie. A może zrobić to każdy, kto zdecyduje się pełnić funkcję rodziny zastępczej. Namawiam do obejrzenia załączonego filmu, który pokazuje jak funkcjonuje rodzina zastępcza i jak wiele dobrego mogą zdziałać rodziny, które będą chciały zostać rodzicami zastępczymi. Po prostu: bycie rodzicem zastępczym to niesienie dobra dzień po dniu.

Zapraszam do kontaktu wszystkich Państwa, zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z osobami, które nie chcąc rezygnować z własnej pracy zawodowej i są gotowi wychowywać dziecko jako rodzina niezawodowa, a także tych, którzy pragną realizować się pełniąc funkcję rodziny zawodowej czy prowadzić rodzinny dom dziecka. Oto kontakt do nas: Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 29, tel. 12 4222994 lub tel. 12 4310715, e-mail: [email protected].

Jolanta Chrzanowska | Zastępca Dyrektora MOPS Kraków
Źródło: diecezja.pl

You may also like

Facebook