Kontakt

Prezes Fundacji JEDEN Z NAS
Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US.
Jakub Bałtroszewicz
Email: eio.jedenznas@gmail.com
Email: j.baltroszewicz@jedenznas.pl
Telefon: +48 501 877 683
Sekretarz Zarządu Fundacji JEDEN Z NAS
Michał Baran
Email: m.baran@jedenznas.pl
Telefon: +48 506 139 543
W sprawach Przewodnika Bioetycznego (preferowany kontakt e-mailowy):
Justyna Gajos
Email: zamowienia@jedenznas.pl
Telefon: +12 428 60 30 (wew. 922) – prosimy o telefoniczny kontakt w godzinach pracy Poradni Bioetycznej (www.poradniabioetyczna.pl)
Kontakt z Redakcją portalu:
redakcja@jedenznas.pl