Władze

/Władze
Władze 2022-03-18T13:05:12+01:00

Prezydium Zarządu:

Prezes –  Jakub Bałtroszewicz (Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków)

Jakub Bałtroszewicz (1981) – Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. Były redaktor naczelny czasopisma bioetycznego IMAGO wydawanego przez Fundację Pro Humana Vita prof. Wandy Półtawskiej. Koordynator narodowy i członek komitetu organizacyjnego (jako jedyny Polak) jednej z pierwszych Europejskich Inicjatyw Obywatelskich „JEDEN Z NAS”, której celem było zablokowanie finansowania z pieniędzy unijnych aborcji i eksperymentów na ludzkich embrionach. Pomysłodawca i organizator I Międzynarodowego Kongresu Europejskich Ruchów Obrony Życia w Krakowie, na którym podjęto decyzję o stworzeniu Europejskiej Federacji dla Życia i Ludzkiej Godności ONE OF US (obecnej w 20 krajach Europy), w której zarządzie pełni aktualnie funkcję Sekretarza Generalnego. Fundator i Prezes Zarządu krakowskiej Fundacji JEDEN Z NAS prowadzącej m.in. pierwszą w Polsce Poradnię Bioetyczną (www.poradniabioetyczna.pl) oraz portal bioetyczny/pro-life www.jedenznas.pl. Posiada status lobbysty w instytucjach unijnych, gdzie blisko współpracuje z politykami podzielającymi chrześcijański system wartości. Współorganizator – wraz z prof. Ryszardem Legutko – cyklicznego kongresu w obronie prześladowanych chrześcijan. Wykładał dydaktykę bioetyki na UPJPII. W wolnych chwilach amator podróży – odwiedził blisko 100 krajów na wszystkich kontynentach.

 

Ewa Kowalewska (Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk)

Ewa Henryka Kowalewska z d. Sadowska – polonistka, dziennikarka, edytor i autorka książek oraz artykułów, redaktorka, publicystka, i działacz społeczny. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją Nauka o Książce. Zaangażowana w tworzenie ruchu obrony rodziny i ludzkiego życia. Przedstawiciel reprezentujący w Polsce i regionie Europy Środkowo – Wschodniej światowy ruch Human Life International. Stały przedstawiciel HLI w Polsce.

Prezes biura regionalnego dla Europy centralnej i wschodniej Human Life International – Europa w latach 1993-2008. Odpowiedzialna za współpracę z krajami byłego ZSRR. Współzałożycielka i wieloletni członek zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Obecnie przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia. Współorganizatorka Narodowych Marszy w Obronie Życia i Rodziny (Warszawa 1996).

Przewodnicząca „Forum Kobiet Polskich – Kobieta w Świecie Współczesnym” od 1995 roku. Współautorka „Raportu o sytuacji kobiet w Polsce” na Światowy Szczyt ds. Kobiet w Pekinie (1995). Uczestniczka światowych szczytów w Kopenhadze, Pekinie i Rzymie. Członek Rady ds. Kobiet Episkopatu Polski. Delegat Episkopatu Polski na kongresy organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny.

Dama Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie od 2009 roku.

Organizatorka wielu krajowych i międzynarodowych kongresów oraz szkoleń dla liderów w tematyce obrony życia i rodziny w Polsce i za granicą. Współorganizatorka VII Światowego Kongresu Rodziny (WCF) w Warszawie w 2007 roku. Członek Rady Programowej i wykładowca kolejnych WCF .

Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Współzałożycielka Gdańskiego Oddziału. Instruktorka naturalnej metody (tzw. angielskiej) rozpoznawania płodności, uprawniona do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli metody. Przez  25 lat pracowała społecznie jako doradczyni życia rodzinnego w Poradni Rodzinnej Duszpasterstwa Rodzin przy Katedrze Oliwskiej w Gdańsku. Organizatorka szkoleń na temat naturalnego planowania rodziny i obrony życia dla liderów ze Wschodu.

Inicjatorka i koordynatorka światowej peregrynacji Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” w obronie cywilizacji życia i miłości, rozpoczętej we Władywostoku w 2012 roku przez kolejne 29 krajów (Azja, Europa, Ameryka Północna i Południowa). Do 2019 roku trasa wynosiła prawie 200 000 km.

Ikonograf. Uczennica Ekateriny Ilińskiej z Moskwy.

Propagatorka pozytywnej, opartej na naukowych faktach, metody edukacji społecznej w dziedzinie ochrony życia i rodziny. Założycielka i pierwszy redaktor kwartalników „Głos dla Życia”, „EuroLife”, Wybierz Życie” „Wybierzmy Rodzinę i Życie”. Autorka wielu książek i artykułów w tematyce obrony życia.

Czytaj także: Ewa i Lech Kowalewscy: Wszyscy razem musimy chronić nasze dzieci

Ks. Tomasz Kancelarczyk (Fundacja Małych Stópek, Szczecin)

Ks. Tomasz Kancelarczyk (1968) – kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej; prezes, pomysłodawca i twarz Fundacji Małych Stópek.

Tomasz Kancelarczyk urodził się w Pełczycach w województwie zachodniopomorskim. W okresie nastoletniości fascynował się polską grupą rockową Republika. Edukacja na poziomie szkoły średniej w technikum rolniczym w Choszcznie została przerwana sprawą sądową w trybie przyspieszonym stanu wojennego za malowanie anty ustrojowych haseł. Od tej pory przylgnęła do niego ksywka Malarz, a akcja Pędzel 89’ była rozpoznawalna przez mieszkańców miasteczka. Mimo kurateli Służb Bezpieczeństwa ukończył edukację w miejscowości Kamień Mały zdaniem matury z bardzo dobrymi wynikami.

Po zdanej maturze wyprowadził się do Szczecina, aby rozpocząć studia na Akademii Rolniczej. Jednak bardzo szybko zdał sobie sprawę, że przypadkowy wybór kierunku studiów nie może stać się wyborem życiowym. Po kilku miesiącach opuścił mury uczelni. Bardzo szybko po porzuceniu edukacji upomniała się o niego Wojskowa Komisja Uzupełnień. W 1989 r. znalazł się w Wałczu w jednostce łączności specjalnej. W tak zaskakujących okolicznościach zaczęło rodzić się powołanie do kapłaństwa: „Rok pobytu w wojsku był dla mnie bardzo trudny, ale przez to i bardzo ważny. Liczne warty z różańcem w ręku, niezliczone przeczytane książki i zmaganie się o zachowanie godności w „falowym” otoczeniu kształtowało moje postawy i wybory” – wspomina.

Po zakończeniu służby wojskowej podejmował liczne prace zlecone w papierni, stoczni i handlu. Wszystko się zmieniło, gdy doświadczył nieodpartego przeświadczenie, że właśnie w stanie duchownym będzie szczęśliwy. Doprowadziło go to w 1993 r. do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

Na drodze do kapłaństwa spotkał wspólnotę Wiara i Świtało. W sposób definitywny zaważyło to na jego życiowej postawie i późniejszym zaangażowaniu w obronę życia: „To w gronie osób z niepełnosprawnością intelektualną kształtowała się moja postawa względem wartości życia ludzkiego niezależnej od wieku i stanu zdrowia. Nie bez znaczenia było i to, że w swojej pierwszej parafii do której trafiłem w 1999 roku, był dom opieki społecznej dla osób z niepełnosprawnością, którego byłem codziennym gościem” – wspomina.

Po przeniesieniu do nowej parafii w Szczecinie został asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które od 2001 r. organizuje Szczeciński Marsz dla Życia, który pod jego opieką urósł do rangi największego w w Polsce. W 2012 r. powołał do życia fundację o wdzięcznej nazwie Fundacja Małych Stópek zostając jej prezesem.

„Staram się, aby wielka strategia obrony życia, o której pisał święty Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”, była realizowana w działaniach Fundacji Małych Stópek w wymiarze duchowym, formacyjnym i społecznym, czemu obecnie poświęcam wszystkie moje siły” – podkreśla.

Czytaj także: Ks. Tomasz Kancelarczyk: bądźmy życzliwi dla życia

Facebook