Chore Dziecko

/Chore Dziecko
Chore Dziecko 2017-02-13T17:55:04+01:00
Jeśli dowiedziałaś się, że Twoje Maleństwo jest bardzo chore i być może będzie żyć bardzo krótko, wiedz, że istnieją miejsca, gdzie można celebrować każdą minutę jego życia, miejsca, w których Dziecko może być otoczone profesjonalną opieką i spędzić pozostały czas będąc otulone miłością.
Możesz zapoznać się z historiami osób, które były w podobnej sytuacji i pozwoliły swoim Dzieciom żyć i godnie, spokojnie odejść.

 

Historia Mieszka: http://www.gajusz.org.pl/dla-potrzebujacych/historia-mieszka/

Historia Różyczki: http://www.deon.pl/pro-life/aborcja/art,124,to-jeden-z-najmocniejszych-wpisow-o-aborcji.html

Historia Ritki: http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/10105/ i profil na Facebooku założony dla Niej przez Rodziców https://www.facebook.com/Nasz-kochany-dzidziu%C5%9B-197563890448783/?fref=ts

Historia Clarka opowiedziana w zdjęciach i udostępniona przez Jego Mamę: https://www.facebook.com/genavive.edman/media_set?set=a.10200558339398766.1073741840.1767144464&type=3

Historia Elliota: https://www.youtube.com/watch?v=5g2cUouN328

 

HOSPICJUM PERINATALNE –  pomoc dla rodziców oczekujących na narodziny chorego dziecka 

 

Perinatalna opieka paliatywna skierowana jest do rodziców, oczekujących narodzin dziecka, którzy dowiadują się o jego niepomyślnej diagnozie i decydują się na kontynuowanie ciąży. Wsparcie i konsultacje psychologiczne oferowane są również rodzicom, którzy wahają się przed podjęciem decyzji o aborcji ze względów eugenicznych i potrzebują rozważenia i przedyskutowania konsekwencji każdej decyzji.

 

Hospicjum perinatalne obejmuje swoją opieką nienarodzone dzieci ze stwierdzonymi wadami letalnymi, czyli takimi, które nie rokują pomyślnie, wiążą się ze śmiercią dziecka w łonie matki lub w okresie okołoporodowym. Jeśli stan dziecka po urodzeniu pozwala na wypisanie go do domu, dalsza opieka paliatywna realizowana jest, w miarę potrzeb, w domu.

 

 

 

Fundacja Gajusz – Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci

 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź,

e-mail: [email protected]

www.gajusz.org.pl

 

Hospicjum zapewni Wam ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem.

 

Wady letalne są to takie wady płodu, które – bez względu na zastosowane leczenie – nie dają szansy na przeżycie dziecka. Wady te często prowadzą do we­wnątrzmacicznego obumarcia płodu lub zgonu dziecka w stosunkowo krótkim okresie po urodzeniu. Do tej grupy należą między innymi nieprawi­dłowości chromosomowe np. trisomia 13 (zespół Patau), trisomia 18 (zespół Edwardsa), zespoły wad wrodzonych, wady wrodzone poszczególnych na­rządów lub układów, np. agenezja ne­rek, czy bezczaszkowie.

 

Wsparcie pracowników hospicjum, które rodzice mogą uzyskać jeszcze przed urodzeniem dziecka polega na:

 

 • wyjaśnieniu specyfiki choroby dziecka i rokowania oraz możliwych scenariuszy postępowania,
 • zapewnieniu profesjonalnej pomocy psychologicznej,
 • omówieniu zasad opieki hospicyjnej,
 • przygotowaniu domu i wyposażenia w sprzęt niezbędny do opieki nad chorym noworodkiem,
 • zapewnieniu pomocy socjalnej i duchowej,
 • umożliwieniu kontaktu z innymi rodzicami dziecka dotkniętego wadą letalną.

 

Dla rodzin, u których rozpoznano lub postawiono podejrzenie wady letalnej płodu proponujemy kompleksową opiekę w trakcie ciąży:

 

 • konsultacje lekarza genetyka, w tym USG genetyczne płodu i badania biochemiczne,
 • konsultacje lekarza ginekologa-położnika,
 • konsultacje lekarzy pediatrów,
 • konsultacje psychologiczne.
 • Po urodzeniu dziecka zapewniamy rodzinie opiekę paliatywną w formie domowej lub stacjonarnej.

 

 

 

 

Pozostałe hospicja perinatalne działające na podobnej zasadzie:

 

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok

e-mail: [email protected] www.pomozim.org.pl

 

Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. Kopernika 6, 80-208 Gdańsk

e-mail: [email protected] www.hospicjum.info

 

Śląskie Hospicjum Perinatalne, ul. Sołtysia 59a, 40-748 Katowice

e-mail: [email protected] www.hope.katowice.pl

 

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci Kraków, ul. Dożynkowa 88A, 31-324 Kraków

e-mail: [email protected] www.almaspei.pl

 

Krakowskie Hospicjum dla dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Różana 11/1, 30-505 Kraków

e-mail: [email protected] www.hospicjumtischnera.org

 

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, ul. Odmętowa 31, 31-979 Kraków Nowa Huta

e-mail: [email protected] www.mhd.org.pl

 

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, ul. Lędzian 49, 20-828 Lublin

e-mail: [email protected] www.hospicjum.lublin.pl

 

Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu, ul. Armii Krajowej 11-13 A, 45-071 Opole

e-mail: [email protected] www.hospicjum.opole.pl

 

Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM, ul. Osiedle Orła Białego 97/4, 61-251 Poznań

e-mail: [email protected] www.hospicjumrazem.pl

 

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 33-301 Rzeszów

e-mail: [email protected] www.hospicjum-podkarpackie.pl

 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Mikołowska 97, 43-100 Tychy

e-mail: [email protected] www.shd.org.pl

 

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa

e-mail: [email protected] www.hospicjum.waw.pl

 

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław

e-mail: [email protected] www.hospicjum-dolnyslask.pl

Facebook