Konferencja „Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego i jej aplikacja dzisiaj”

by FUNDACJA JZN
We wtorek 9 listopada 2021 r. w godz. 9.00-15.00 odbędzie się międzynarodowa konferencja „Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego i jej aplikacja dzisiaj”.

Konferencja odbywa się w ramach cyklu tematycznego „Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we współczesnej edukacji”. Jest ona związana z opracowaniem i udostępnianiem w otwartym dostępnie zarówno podstaw teoretycznych koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego jak i pomocy metodycznych, w tym opowiadań, gier i zabaw, obrzędów. – Będą również referaty przybliżające osobę i dzieło bł. Edmunda, a przekazywane treści są ważne nie tylko dla Sióstr Służebniczek, ale także dla rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców i innych. Na koniec nasze siostry posługujące w różnych krajach na świecie ukażą aktualność wskazań bł. Edmunda i ich wdrażanie w różnych środowiskach – zapowiada s. dr hab. Maria Opiela prof. KUL z Katedry Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Konferencja będzie transmitowana na YouTube:

W serwisie YouTube dostępne są także opowiadania wybrane z notatek bł. Edmunda, uwspółcześnione i nagrane przez aktorów z lubelskich teatrów. Opowiadania te można wykorzystywać w różnych zajęciach, a przypisane są także do poszczególnych katechez w opracowywanym Katechizmie wg bł. E. Bojanowskiego, o którym w czasie Konferencji powie ks. prof. A. Kiciński.

Konferencja poprzedza stopniowe udostępnianie na YouTube przygotowywanych filmów z wybranymi z notatek grami i zabawami (46) opracowywanych w 5 językach oraz opisu obrzędów w ochronkach wg wskazań bł. Edmunda.

You may also like

Facebook