24 marca – Narodowy Dzień Życia

by FUNDACJA JZN
24 marca w całej Polsce obchodzimy uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku Narodowy Dzień Życia. To okazja do refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę życia i do budowania szacunku dla życia.

Narodowy Dzień Życia zgodnie z uchwałą Sejmu RP z 27 sierpnia 2004 roku „powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Tegoroczne hasło Narodowego Dnia Życia to „Wspólnota wartości”. Organizatorzy podkreślają w ten sposób jak ważne jest kształtowanie cnót i postaw obywatelskich takich jak: budowanie trwałych relacji, branie na siebie odpowiedzialności oraz angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej i narodowej. Każdy z nas może być przykładem do naśladowania i pokazywać jak zmieniając siebie, można zmieniać świat.

„Spośród różnych czynników wpływających na nasze zachowanie, nasze cnoty (i niestety także ich rewers – nasze wady) odgrywają szczególną rolę. Cnót nie należy mylić z wrodzonymi cechami, takim jak np. inteligencja czy temperament. Cnota nie jest bowiem czymś danym z natury, lecz czymś, co rozwija się w długim procesie kształtowania. Nad cnotami i postawami można i należy pracować. Na tym właśnie polega każdy proces wychowania, jak również – tak dzisiaj popularnego – rozwoju osobistego” – podkreśla Fundacja Narodowego Dnia Życia.

W procesie tym nie sposób pominąć roli rodziny. Jest ona prawdziwą szkołą cnót i relacji społecznych. Szkołą, która uczy poszanowania hierarchii, ducha służby, poczucia obowiązku, wzajemnej pomocy i solidarności, uczy sprawiedliwej rywalizacji, zmienności ról, podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia, rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę.

„Zwracamy uwagę, że silna rodzina jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały we wspólnocie. Rodziny posiadają w sobie potencjał do tego, by wpływać na najbliższe otoczenie i zmieniać świat na lepszy. Rodzina odgrywa również olbrzymią rolę w podtrzymywaniu i przekazywaniu tożsamości lokalnej i narodowej. Identyfikacja z najbliższym otoczeniem, z funkcjonującymi tam specyficznymi wartościami, przywiązanie do symboli i miejsc stanowi bodziec do angażowania się w sprawy wspólnot: lokalnej, narodowej czy europejskiej” – zwraca uwagę Fundacja Narodowego Dnia Życia.

Źródło: facebook.com/NarodowyDzienZycia

You may also like

Facebook