25 lat Akademii Życia, intuicja Jana Pawła II i prof. Lejeune’a

by FUNDACJA JZN
Dziś przypada 25. rocznica założenia Papieskiej Akademii Życia. Zgodnie z zamysłem jej założyciela św. Jana Pawła II miała ona podejmować badania nad promocją oraz ochroną ludzkiego życia i godności człowieka.

W 2016 r. Franciszek zmienił statut Akademii, poszerzając zakres jej działalności na inne tematy, takie jak promowanie wzajemnego szacunku między osobami różnych płci i pokoleń, a także jakości ludzkiego życia.

Genezę Papieskiej Akademii Życia przypomina jej aktualny prezes abp Vincezo Paglia. “U początku stała intuicja św. Jana Pawła II oraz wielkiego francuskiego naukowca Jérôme’a Lejeune’a. Mieli oni świadomość, że ochrona życia staje się istotnym zagadnieniem kwestii antropologicznej. Chodziło im o podkreślenie centralnego znaczenia człowieka i ludzkiego życia w kulturze, nauce, a także w politycznej i społecznej organizacji świata. W tej epoce kwestią szczególnie delikatną był początek ludzkiego życia, jego obrona u samych początków, w konfrontacji z żądzą panowania, dominacji, manipulacji, podporządkowania życia woli człowieka. A zatem to właśnie dzięki spotkaniu Jana Pawła II i Jérôme’a Lejeune’a doszło do powstania Papieskiej Akademii Życia. Jej pierwszym prezesem Papież ustanowił z resztą samego Lejeune’a”.

Abp Paglia przypomina, że pierwszym ważnym owocem działalności Papieskiej Akademii Życia była Encyklika Evangelium vitae św. Jana Pawła II. Akademia przyczyniła się również do promocji życia nienarodzonych na całym świecie, czego wyrazem są między innymi dni i marsze dla życia.

Krzysztof Bronk
Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook