3-miesięczny chłopiec w Oknie życia w Sosnowcu

by FUNDACJA JZN
W poniedziałek 7 marca br. o godz. 18.48 do „Okna Życia” w Sosnowcu, zlokalizowanego przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu (ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25), przyniesiono ok. trzymiesięcznego chłopca.

Dziecko było spokojne, zadbane, ubrane w ciepły kombinezon, a przy nim – reklamówka z przyborami do pielęgnacji.

Zgodnie z procedurami sanitarnymi siostry wezwały pogotowie i chłopiec został zabrany do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu na rutynowe badania. Następnie podjęte zostaną procedury prawne oraz adopcyjne.

Chłopiec jest piątym dzieckiem, które zostało przyniesione do Okna Życia w Sosnowcu. Opiekę nad tym miejscem sprawuje Caritas Diecezji Sosnowieckiej we współpracy z Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus.

Źródło: Caritas Diecezji Sosnowieckiej

You may also like

Facebook