3 mln zł na rozwój sieci domów dla samotnych matek i kobiet w ciąży

/3 mln zł na rozwój sieci domów dla samotnych matek i kobiet w ciąży

3 mln zł na rozwój sieci domów dla samotnych matek i kobiet w ciąży

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży to placówki zapewniające pobyt i wsparcie przede wszystkim matkom, ale także ojcom i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. W tym roku w ramach programu „Za życiem” na rozwój sieci takich domów przeznaczone zostaną 3 mln zł.

Wsparcie tych, którzy z różnych powodów mają w życiu trudniej, jest niezwykle ważne. Mamy i kobiety spodziewające się dzieci to ta grupa, którą należy otoczyć szczególną troską i opieką. Miejscami, w których mogą otrzymać potrzebną pomoc, są domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

– Takie placówki zapewniają z jednej strony całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Oprócz schronienia placówki te świadczą również wsparcie specjalistyczne osobom w nich przebywającym. To ogromnie potrzebne miejsca – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Chociaż prowadzenie takich domów jest zadaniem własnym samorządów powiatowych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej dysponuje możliwością wsparcia finansowego działań samorządów w tym obszarze.

W roku 2021 w ramach realizacji działania 1.4. Kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” 3 mln zł przeznaczone zostaną na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dofinansowanie samorządów ze środków budżetu państwa może wynieść do wysokości 80 proc. kosztów realizacji zadania.

– W wyniku analizy wniosków, jakie wpłynęły do Ministerstwa, podjęliśmy decyzję, aby środki te przeznaczyć na utworzenie pięciu nowych domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w tych województwach, w których jest najmniejsza liczba tego typu placówek – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Utworzenie nowych domów planowane jest w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim oraz dwa domy w województwie kujawsko-pomorskim.

W tworzonych domach powstanie w sumie 65 nowych miejsc, w których wsparcie będą mogły znaleźć osoby z małoletnimi dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji i wymagające pomocy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
By | 2021-04-06T10:20:58+02:00 wtorek, 06 kwietnia 2021|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook