3 mln zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

/3 mln zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

3 mln zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

Od 30 tys. zł do nawet 100 tys. zł – o takie dotacje w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. W ramach tegorocznej edycji programu do dofinansowania zakwalifikowano 42 oferty na kwotę 3 mln zł.

– Głównym celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i umożliwienie im przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której nie są w stanie pokonać samodzielnie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program nastawiony jest na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie ich możliwości oraz przysługujących im praw. To z kolei ma na celu zwiększenie ich pewności siebie, umocnienie ich pozycji oraz pomoc w wykorzystaniu własnego potencjału.

Program składa się z czterech obszarów, tzw. modułów.

  • Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą za zaburzeniami psychicznymi
  • Moduł II – Samopomoc
  • Moduł III – Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
  • Moduł IV – Integracja i innowacyjność

Jednostki samorządu terytorialnego oraz uprawnione organizacje pozarządowe mogły starać się o dofinansowanie projektu konkursowego w wysokości od 30 tys. zł do nawet 100 tys. zł.

W ramach tegorocznej edycji programu „Od zależności ku samodzielności” do dofinansowania zakwalifikowano 42 oferty na kwotę 3 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
By | 2021-03-29T07:16:41+02:00 poniedziałek, 29 marca 2021|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook