30 lat Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

by FUNDACJA JZN
21 czerwca mija 30 lat działalności Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. – Federacja XXI wieku staje się klastrem pozytywnej energii i działań chroniących każde ludzkie życie – mówi prezes PFROŻ Jakub Bałtroszewicz.

21 czerwca 1992 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbył się zjazd założycielski, w którym wzięło udział 102 przedstawicieli różnych ruchów i organizacji pro-life w Polsce, którzy wyrazili wolę stworzenia wspólnego przedstawicielstwa o nazwie: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Do PFROŻ należało 132 przedstawicieli różnych organizacji pro-life o różnym profilu działalności w tym m.in.: charytatywnym, pomocy psychologicznej czy edukacyjno-wychowawczym.

Delegaci z ramienia federacji aktywnie uczestniczyli m.in. w wielkiej batalii o wprowadzenie prawa chroniącego życie w 1992 roku. Brali udział w komisjach sejmowych i debatach publicznych, promując projekt ustawy „O prawnej ochronie życia dziecka poczętego”. Wielkim sukcesem było uchwalenie ustawy „O planowaniu rodziny…” chroniącej większość zagrożonych aborcją polskich dzieci, która weszła w życie w 1993 roku. Tym samym została odrzucona ustawa z 1956 roku, według modelu narzuconego przez Związek Radziecki, która dopuszczała aborcję do 12. tygodnia ciąży.

Kilka dni przed 30. rocznicą powołania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia jej członkowie spotkali się na walnym zgromadzeniu w Porszewicach, gdzie podjęto decyzję o reformie statutu. Po zmianach będzie m.in. możliwe podejmowanie uchwał na spotkaniach online, co pozwoli szybciej i skuteczniej działać. – Federacja w XXl wieku ma stać się platformą komunikacji pomiędzy organizacjami pro-life, platformą, na której będziemy się wzajemnie wspierać i promować swoje dzieła – mówi prezes PFROŻ Jakub Bałtroszewicz i dodaje, że często bywa tak, że niektóre organizacje mają wspaniałe pomysły, ale brakuje ludzi czy środków, a inne odwrotnie: nie brakuje darczyńców czy wolontariuszy, ale nie bardzo jest pomysł jak skutecznie realizować działania pro-life. – Chcemy takie organizacje łączyć, chcemy by każde dobre działanie było wspierane i promowane – zapewnia Bałtroszewicz.

Prezes PFROŻ zaznacza, że w tym sensie Federacja zmienia się z organizacji wygłaszającej apele i oświadczenia (chociaż i te pewno będę się pojawiać, jeżeli będzie taka potrzeba) w Federację organizacji działających w szeroko rozumianej ochronie życia, które chcą wzajemnie współpracować, wspierać się i szukać jak najlepszych rozwiązań w promowaniu tych ważnych idei.

Jakub Bałtroszewicz podkreśla, że Federacja nie ma ambicji politycznych, nie popiera żadnej partii, a jej zadanie jest ponadpartyjne i pozapolityczne: to troska o każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. – Chcemy chronić życie i sprawić, by społeczeństwo rozumiało, że jego wartość powinna być dla nas wszystkich najwyższym dobrem. Chcemy uczyć się nawzajem od siebie metod edukacji, skutecznych działań pomocowych, chcemy się spotykać i komunikować, by jak najlepiej wykorzystać swoistą synergię naszych organizacji. Federacja XXI wieku staje się klastrem pozytywnej energii i działań chroniących każde ludzkie życie – zwraca uwagę prezes PFROŻ.

Jak zauważa Bałtroszewicz, najważniejszą i podstawową sprawą, która wymaga pilnej realizacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, jest taka zmiana prawa, by rodziny wychowujące dzieci chore czy niepełnosprawne były otoczone systemową opieką państwa – począwszy od fundamentalnych kwestii socjalnych, po ułatwiony dostęp do rehabilitacji i innych działań mogących pomóc tym dzieciom żyć jak najlepiej i jak najbardziej komfortowo jest to możliwe, biorąc pod uwagę ich chorobę lub niepełnosprawność.

Poniżej publikujemy okolicznościowe Oświadczenie Federacji:

Jubileusz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
21 czerwca mija 30 lat działalności!

Powstanie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia było wynikiem głębokiej potrzeby społecznej – aby skutecznie chronić życie poczętych dzieci i zdrowie ich matek. Wiele ruchów i organizacji powstawało spontanicznie, często współpracując z Kościołem katolickim. Zjednoczenie ruchów broniących życia, godności i zdrowia kobiet, praw rodziny, dawało szansę silniejszego oddziaływania społecznego. 

Przełomowe było zaproszenie przez marszałek Senatu prof. Alicję Grześkowiak, w dniu 23 marca 1992 roku do sali posiedzeń Senatu, 64 przedstawicieli polskich ruchów i organizacji pro-life.

Powołano wówczas Komitet Założycielski federacji, który opracował projekt statutu i deklaracji ideowej. W celu zachowania kontaktu z wszystkimi organizacjami o różnym statusie prawnym postanowiono, że federacja będzie stowarzyszeniem przedstawicieli, reprezentujących własne organizacje w celu wypracowywania wspólnych działań, z zachowaniem pełnej podmiotowości poszczególnych organizacji.

Zjazd Założycielski odbył się 21 czerwca 1992 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Wzięło w nim udział 102 przedstawicieli różnych ruchów i organizacji, którzy wyrazili wolę stworzenia wspólnego przedstawicielstwa o nazwie – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, które zaczęło aktywną działalność.

Do PFROŻ należało 132 przedstawicieli różnych organizacji pro-life o różnym profilu działalności w tym m.in.: charytatywnym, pomocy psychologicznej czy edukacyjno-wychowawczym.

Dzisiaj z okazji jubileuszu wspominamy setki osób z oddaniem działających w organizacjach zrzeszonych w federacji, a także wielkich obrońców życia, którzy już odeszli do Domu Ojca. Wyjątkowymi patronami Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia był św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko, a także śp. prof. Włodzimierz Fijałkowski – ginekolog-położnik, twórca polskiego modelu Szkoły Rodzenia, który zawsze podkreślał znaczenie pełnego miłości pochylenia się nad kobietą brzemienną i jej dzieckiem, czy śp. bp Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP oraz Papieskiej Rady ds. Rodziny. Wspominamy m. in: śp. Teresę Wiszowatą – położną z Białegostoku, śp. prof. Zbigniewa Szymańskiego – lekarza endokrynologa, założyciela Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa ze Szczecina, śp. prof. Tadeusza Stycznia – wykładowcę etyki na KUL-u. 

Delegaci z ramienia federacji aktywnie uczestniczyli m.in.: w wielkiej batalii o wprowadzenie prawa chroniącego życie w 1992 roku. Brali udział w komisjach sejmowych i debatach publicznych, promując projekt ustawy „O prawnej ochronie życia dziecka poczętego”. Wielkim sukcesem było uchwalenie ustawy „O planowaniu rodziny…” chroniącej większość zagrożonych aborcją polskich dzieci, która weszła w życie w 1993 roku. Tym samym została odrzucona ustawa z 1956 roku, według modelu narzuconego przez Związek Radziecki, która dopuszczała aborcję do 12. tygodnia ciąży. 

W 1996 roku federacja prowadziła kampanię w obronie prawa chroniącego życie, m. in zorganizowała w Warszawie dwa wielkie Marsze Życia, w których wzięło udział ok. 100 tys. uczestników z całej Polski. W konsekwencji decyzji Trybunału Konstytucyjnego, uznał on, że Konstytucja RP stoi na gruncie generalnej ochrony życia dziecka poczętego.

Federacja podejmowała stałe działania na polu edukacji pro-life. Były to miliony ulotek, czasopism, artykułów, wykładów, konferencji i różnych wystąpień. Miała duży wpływ na wprowadzenie i realizację przedmiotu „Wychowanie do Życia w Rodzinie”, kształtującego u młodych pozytywną wizję płciowości, co owocowało wyjątkowo dużym poparciem polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodych, dla ochrony ludzkiego życia.

Przez 25 lat prezesem federacji był dr Paweł Wosicki z Poznania. Wiceprezesami w tym czasie byli śp. dr inż. Antoni Zięba i senator Antoni Szymański, który kontakt z Federacją utrzymuje do dzisiaj. 

W ciągu 30 lat nastąpiło wiele zmian. Pojawiły się nowe wyzwania i potrzeby. Niektóre organizacje zaprzestały swojej działalności, a powstały nowe. Mamy wielu zaangażowanych młodych liderów. Federacja pozostaje platformą porozumienia, wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania działań. Każdy ruch utrzymuje własną osobowość i niezależność. Jest ich aktualnie 31. Prezesem jest obecnie Jakub Bałtroszewicz z Krakowa, wiceprezesami: Ewa Kowalewska z Gdańska i ks. Tomasz Kancelarczyk ze Szczecina.

Wiele organizacji skupionych w federacji podejmuje działalność pomocową dla kobiet brzemiennych i z małymi dziećmi w trudnej sytuacji życiowej, również dla uchodźczyń z Ukrainy. Fundamentem działalności federacji jest życzliwa pomoc, rzetelna wiedza i wsparcie.

Wśród największych organizacji obecnie związanych z federacją jest ruch pro-life SOS Poczętego Życia, Fundacja Małych Stópek, Fundacja Jeden z Nas, Akademia Bioetyki z Krakowa, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska, Fundacja Gaudium Vitae przy oo. jezuitach z Gdyni, Civitas Christiana, Diakonia Życia Ruchu Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej, Fundacja Życiu Tak, Fundacja Evangelium Vitae z Wrocławia i inne.

Federacja bierze udział w międzynarodowych ruchach ochrony ludzkiego życia. Jest członkiem Europejskiej Federacji ONE OF US, Europejskiej Federacji dla Życia i Ludzkiej Godności, która skupia kilkadziesiąt krajów UE. Funkcję sekretarza generalnego pełni prezes federacji Jakub Bałtroszewicz. Federacja należy także do Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie (FAFCE), a jej przedstawicielem jest Teresa Kapela. Federacja ma także łączność z amerykańskimi organizacjami obrony życia: Human Life International, które reprezentuje Ewa Kowalewska oraz International Right to Life Federation, gdzie do Rady Dyrektorów należy Lech Kowalewski.

W roku 2012 federacja została uhonorowana – przez Parlament Europejski – Europejską Nagrodą Obywatelską, za aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.

Federacja pragnie kontynuować współpracę z wszystkimi organizacjami działającymi na polu ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i jest otwarta na kolejne inicjatywy, wzmacniające wspólne działania, które odpowiadają na wyzwania obecnego czasu. Bliskie pozostaje nam stwierdzenie śp. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego: „wszystkie argumenty są za ochroną życia, musimy jedynie do nich życzliwie przekonać”.

Jakub Bałtroszewicz – prezes

Ewa Kowalewska – wiceprezes 

ks. Tomasz Kancelarczyk – wiceprezes

Warszawa, dn. 21 czerwca 2022 r.

You may also like

Facebook