8 i 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

by

„Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia” – pod takim hasłem odbywają się tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Ideą tych dni jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne ludności na całym świecie oraz na rolę pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w zapewnieniu dostępu do opieki medycznej i profilaktyki.

 

Minister Zdrowia w specjalnie skierowanym do położnych i pielęgniarzy na tę okazję liście podziękował im za troskę i fachową opiekę, jaką świadczą wszystkim pacjentom. „Dynamiczny rozwój medycyny i stałe trendy demograficzne powodują w całej Europie konieczność realizowania przez osoby wykonujące zawody medyczne nowych, coraz bardziej zaawansowanych ról i zadań w procesach diagnostyczno-terapeutycznych. Zmiany, które wymacają podejmowania stałego wysiłku na rzecz doskonalenia wiedzy medycznej i praktycznych umiejętności, powodują jednocześnie, że Wasza rola w systemie ochrony zdrowia staje się kluczowa”, napisał Konstanty Radziwiłł.

 

„W tych dniach warto podkreślić humanistyczny i społeczny charakter pracy pielęgniarki i położnej. Empatia, dzielenie przeżyć, gotowość do pomocy – zawiera się w trosce, która jest esencją pielęgniarstwa oraz położnictwa. To także wrażliwość na ból i cierpienie, ciągłe poszukiwanie i odkrywanie nowych, lepszych ułatwień dla osób oczekujących pomocy, rozpoznawanie indywidualnych i złożonych potrzeb chorego, a także chronienie ludzkiej godności. Pielęgniarska etyka podkreśla konieczność zwracania się wprost ku podmiotowi opieki, którym jest pacjent”, czytamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.

 

Dzień Położnej (8 maja) został ustanowiony w rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, która w obozie Auschwitz II – Birkenau pełniła funkcję położnej i z oddaniem oddała się bohaterskiej służbie matkom i ich dzieciom. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki z kolei przypada w rocznicę urodzin Florence Nightingale – założycielki pierwszej szkoły pielęgniarstwa szkoły (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).

 

Źródło: www.nipip.pl oraz www.krosno.med.pl

You may also like

Facebook