Aborcja jako niezbędna usługa reprodukcyjna. Ambasador USA w Genewie odpowiada na zarzuty ONZ

/Aborcja jako niezbędna usługa reprodukcyjna. Ambasador USA w Genewie odpowiada na zarzuty ONZ

Aborcja jako niezbędna usługa reprodukcyjna. Ambasador USA w Genewie odpowiada na zarzuty ONZ

11 sierpnia Andrew Bremberg, ambasador USA w Genewie wysłał odpowiedź do ekspertek Grupy Roboczej ONZ ds. Dyskryminacji Kobiet i Dziewcząt, w którym jeszcze raz jednoznacznie określił oficjalnie stanowisko USA na temat aborcji. Wcześniej ekspertki skrytykowały Stany Zjednoczone za to, że w czasie pandemii COVID-19 nie zaakceptowały „usług reprodukcyjnych” jako „niezbędnej” usługi zdrowotnej.

Jest to wypaczenie zarówno praw człowieka, jak i podstawowych założeń Organizacji Narodów Zjednoczonych – napisał ambasador Bremberg w oficjalnej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na stawiane zarzuty.

Ponadto nazwał tę ingerencję ekspertów ONZ w politykę Stanów Zjednoczonych „dziwaczną”, „absurdalną” i „niewytłumaczalną”. Jednocześnie oskarżył ekspertki ONZ o ignorowanie nieustannych naruszeń praw człowieka, których dopuszcza się Komunistyczna Partia Chin w Xinjiangu, w tym stosując przymusowe aborcje, sterylizacje i kontrolę urodzeń.

To są rzeczywiste naruszenia praw człowieka, które obejmują miliony kobiet i dziewcząt oraz naruszają ich zdrowie na wielką skalę, a są wymierzone w bezbronną mniejszość etniczną i religijną – czytamy w piśmie przedstawiciela USA.

Podkreślił też, że ingerencja Grupy Roboczej ONZ ds. Dyskryminacji Kobiet i Dziewcząt w krajową politykę USA dotyczącą aborcji, jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego tak wiele osób postrzega system praw człowieka ONZ jako „całkowicie załamany”. Ekspertki nazwał „samozwańczymi opiekunkami” i ostrzegł, że podważają one prawa człowieka i demokrację, traktując swoje preferencje polityczne jako „prawa”.

Źródło: www.hli.org.pl
By | 2020-09-07T12:57:58+02:00 poniedziałek, 07 września 2020|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook