Aborcjonistka powołana na stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy ONZ

/Aborcjonistka powołana na stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy ONZ

Aborcjonistka powołana na stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy ONZ

Rada Praw Człowieka ONZ zatwierdziła aborcjonistkę jako specjalnego eksperta w dziedzinie prawa do zdrowia. Tlaleng Mofokeng jest otwartą orędowniczką tzw. „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”, a jako lekarz „świadczyła usługi aborcyjne przez ponad dekadę”.

Mofokeng była członkiem założycielem i wiceprzewodniczącą Koalicji na rzecz Sprawiedliwości Seksualnej i Reprodukcyjnej w RPA. Została uznana przez Fundację Billa i Melindy Gatesów za lidera w dziedzinie planowania rodziny w 2016 roku. Opublikowała także artykuł w Teen Vogue, w którym argumentowała, że prostytucja to praca jak każda inna.

Wcześniej stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy piastował m.in. Anand Grover z Indii, który w 2011 r. był jednym z pierwszych ekspertów ONZ. Rozpowszechnili pogląd, że dostęp do „legalnych i bezpiecznych usług aborcyjnych” jest niezbędnym elementem prawa do zdrowia. Ta interpretacja znacznie wykracza poza definicję prawa do zdrowia zawartą w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR), który nie wspomina o aborcji, i jest sprzeczna z konsensusem między państwami członkowskimi ONZ, że prawa aborcyjne są sprawą ustalaną przez rządy krajowe.

Specjalni sprawozdawcy ONZ działają niezależnie i nie są uważani za pracowników ONZ, jednak mają wpływ na światową opinię.

– Byłam aborcjonistką tak długo, jak jestem wykwalifikowanym lekarzem – napisała Mofokeng w The Guardian. W tym samym artykule potępiono stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa i przywrócenie polityki zakazującej finansowania zagranicznych organizacji, które promują lub przeprowadzają aborcje.

Źródło: telewizjarepublika.pl
By | 2020-07-24T07:27:09+02:00 piątek, 24 lipca 2020|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook