Abp Marek Jędraszewski: Jesteśmy odpowiedzialni za każde poczynające się życie

by FUNDACJA JZN
– To jest sprawa nas wszystkich, Bożych dzieci, którym na sercu musi leżeć los każdego drugiego człowieka, także w jego fazie najbardziej delikatnej, prenatalnej, kiedy to dziecko w swoim istnieniu całkowicie uzależnione jest od swoich rodziców, zwłaszcza od matki – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. z okazji Dnia Świętości Życia sprawowanej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

W tym roku Dzień Świętości Życia obchodzony jest po raz 25. W Krakowie centralne obchody miały miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie liturgii przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Łagiewnicki kustosz, ks. Zbigniew Bielas przypomniał, że w sanktuarium w każdą drugą sobotę miesiąca można włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a w każdą środę wieczorem zanoszona jest modlitwa w obronie życia. 

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zauważył, że uroczystość Zwiastowania Pańskiego i obchodzony wówczas Dzień Świętości Życia łączy myśl wyrażona przez św. Pawła, który w Liście do Koryntian pisał o ciele jako świątyni Ducha Świętego. Metropolita krakowski podkreślił, że ciało Maryi w sposób szczególny i jedyny było świątynią Ducha Świętego. Nie należała do siebie, ale do Boga, a jako Matka należała do swego Syna. W „Magnificat” oddaje chwałę Bogu w swoim ciele.

Odwołując się do Listu do Efezjan arcybiskup uczynił analogię do życia małżeńskiego zaznaczając, że mąż i żona nie należą do siebie samych, ale łączy ich wyjątkowa jedność na wzór więzi, jakie łączą Chrystusa z Kościołem. Mąż należy do żony przez miłość do niej, żona należy do męża poprzez miłość do niego. W jedności ducha i jedności ciała małżonkowie mają wysławiać Boga.

Słowa św. Pawła arcybiskup odniósł też do matek, które noszą pod swoim sercem poczęte już życie. – Matczyne ciało jest najbardziej intymnym schronieniem dla jej dziecka, które jednocześnie jest Bożym dzieckiem. Tym bardziej nie należy ona do siebie samej – w niej jest i rozwija się nowy człowiek. Dzięki niemu ona jest i staje się matką. Jakże często dziękuje ona Panu Bogu za to dziecko, zwłaszcza wtedy, gdy jest to dziecko bardzo oczekiwane, upragnione, wymodlone – mówił abp Marek Jędraszewski.

Przytoczył fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 r. Ojciec Święty mówił wówczas, że „każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny”.

Na koniec słowa św. Pawła z Listu do Koryntian mówiące o tym, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego, nie należy do siebie samego i musi wysławiać Boga za tę wielką godność, metropolita odniósł także do wszystkich wierzących w Boga, którzy poprzez tę wiarę odkrywają, że drugi człowiek jest dla nich bratem i siostrą. W tym kontekście arcybiskup podkreślił odpowiedzialność za każde poczynające się życie, która stawia pytanie o nasze człowieczeństwo. – Możemy naszemu człowieczeństwu zaprzeczyć pytając bezczelnie za Kainem, czy jesteśmy stróżami naszego brata. Otóż tak, jesteśmy stróżami! Jesteśmy odpowiedzialni za każde poczynające się życie. To nie jest sprawa tylko matki takiego dziecka. To nie jest tylko sprawa ojca takiego dziecka. To jest sprawa nasza, nas wszystkich, Bożych dzieci, którym na sercu musi leżeć los każdego drugiego człowieka, także w jego fazie najbardziej delikatnej, prenatalnej, kiedy to dziecko w swoim istnieniu całkowicie uzależnione jest od swoich rodziców, zwłaszcza od matki – mówił arcybiskup podkreślając konieczność otwartości, troski i modlitwy za każde poczęte życie i wspierania rodziców tego dziecka. 

– Każdy i każda z nas ma wysławiać Pana Boga za to, że jest pośród nas, poczyna się i rodzi, życie nowego człowieka, że jest pośród nas nowy człowiek. Trzeba wysławiać Boga za tę tajemnicę życia, bo przecież On jest Bogiem żywych, a nie umarłych, bo On jest dawcą każdego życia – zakończył metropolita.

Po liturgii wręczono świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Duszpasterstwa Rodzin, które prowadzone są na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Źródło: diecezja.pl

You may also like

Facebook