Afrykańscy lekarze przeciwko eutanazji i wspomaganemu samobójstwu

Prezydent Ogirima z afrykańskiego oddziału Światowego Towarzystwa Medycznego (WMA – The World Medical Association) ogłosił, że „Afryka odrzuca medycznie wspomagane samobójstwo i eutanazję”, przedstawiając je jako sprzeczne z przysięgą lekarską, w której lekarz przyrzeka, że nie wykorzysta swojej medycznej wiedzy, aby łamać prawa człowieka i wolność obywatelską.

 

Ogirima uważa, że zwiększenie opieki paliatywnej nad terminalnie chorymi pacjentami jest najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na przeciwdziałanie eutanazji.

 

Sekretarz Generalny WMA, Otmar Kloiber, zaapelował o zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów w stanie terminalnym, głównie poprzez uniwersalny pakiet opieki, który ma poprawić opiekę paliatywną i leczenie.

 

„Nie możemy pomagać pacjentom kończąc ich życie z powodu krajowego ustawodawstwa czy medycznej etyki WMA, które nie upoważniają nas do przerywania czyjegoś życia” – stwierdził Ogirima.

 

Światowe Towarzystwo Medyczne (WMA) to niezależna i największa organizacja lekarska na świecie, zrzeszająca krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata. Została utworzona 18 września 1947 roku przez przedstawicieli z 27 państw podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego WMA w Paryżu. Od 2014 roku organizacja reprezentuje 112 krajowych towarzystw medycznych, skupiając ponad 10 milionów lekarzy.

 

Źródło: www.genethique.org