Akademicki konkurs pro-life rozstrzygnięty

/Akademicki konkurs pro-life rozstrzygnięty

Akademicki konkurs pro-life rozstrzygnięty

24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

 

Konkurs został zorganizowany w celu rozwijania wśród młodzieży akademickiej zainteresowania problematyką pro-life oraz popierania badań dotyczących obrony życia ludzkiego na różnych jego etapach i w różnych warunkach społeczno-kulturowych.

 

Na konkurs nadesłano 23 prace, w tym 16 magisterskich i 7 licencjackich z 12 uczelni z całej Polski.

 

Komisja konkursowa kierowana przez przewodniczącego Rady Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, prof. dr hab. Franciszka Adamskiego, nagrodziła następujące prace:

 

Iwona StrokaI nagroda za pracę magisterską: Problem dzieciobójstwa na terenie województwa śląskiego, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Jarosz

 

Alicja BańczykII nagroda za pracę magisterską: Zaprzestanie uporczywej terapii na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Kowalskiego

 

Piotr GuzdekIII nagroda za pracę magisterską: Poronienie samoistne jako problem społeczny, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL

 

Urszula Krupa (Białka)wyróżnienie za pracę magisterską: Etyczno-społeczne aspekty komercjalizacji współczesnej medycyny na przykładzie związków lekarzy z przemysłem farmaceutycznym, przygotowaną pod kierunkiem ks. dr. hab. Andrzeja Muszali, prof. UPJPII

 

Katarzyna Waliczekwyróżnienie za pracę magisterską: Aborcja – dobro czy zło dla płodu z wadą wrodzoną? Analiza na podstawie kazusu R.R. przeciwko Polsce, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. Włodzimierza Galewicza

 

Dominik CwikłaII nagroda za pracę licencjacką: Lobbing aborcyjny w polskich mediach, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. WSKSiM

 

Joanna Kucia III nagroda za pracę licencjacką: Analiza poziomu wiedzy i postawy małżeństw ze stażem 0-10 lat odnośnie NaProTECHNOLOGY, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Barnaś

 

Aleksandra Strzeleckawyróżnienie za pracę licencjacką: Rola Teresy Strzembosz w historii i rozwoju domów samotnej matki w Polsce, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

 

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe.

 

Więcej informacji: www.pro-life.pl

By | 2017-04-25T14:54:58+02:00 wtorek, 25 kwietnia 2017|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook