Akcja – życiu TAK

by

4 czerwca w Krakowie obrońcy życia i wszyscy zainteresowani zagadnieniem prawnej ochrony nienarodzonego dziecka od poczęcia spotkali się na konferencji „Akcja – życiu TAK”, której organizatorami była między innymi Akcja Katolicka w Archidiecezji Krakowskiej, Civitas Christiana oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

 

Jak zaznaczyła prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Grażyna Kominek, celem spotkania było zastanowienie się, w jaki sposób pomóc nienarodzonemu dziecku, jego rodzinie i matce, ażeby wiadomość o poczęciu była radością, a nie wiązała się z trudem. Założeniem spotkania było również przygotowanie osób do zbierania podpisów pod akcją „Kochamy każde dziecko” oraz zaprezentowanie działań Akcji Katolickiej i Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia na poziomie edukacyjnym na rzecz wzmocnienia nie tylko poczętego nienarodzonego dziecka, ale także ochrony macierzyństwa.

 

Pani Prof. Wanda Półtawska w swoim przygotowanym na tę konferencję referacie, opowiadała o zaangażowaniu Jana Pawła II w ochronę życia oraz poruszyła zagadnienie karalności kobiet w kontekście obecnej debaty na temat wprowadzenia przepisów prawnych chroniących życie poczętych dzieci. „Żadna kobieta nie stwarza dziecka sama, dziecko mają rodzice”, mówiła prof. Półtawska ukazując w ten sposób wagę i odpowiedzialność za poczęte życie OBU rodziców – zarówno matki, jak i ojca. Jedynym, według profesor sposobem, aby opanować ten problem to wychowywanie mężczyzn do odpowiedzialności. „Zwrócenie uwagi na mężczyzn powinno wywołać pewną zmianę struktur (…) Nie można karać kobiety wtedy, kiedy ona podlega wpływowi mężczyzny (…)”, tłumaczyła prof. Półtawska.

 

Podczas konferencji wystąpiła również między innymi dr Anna Misztal Dwojak z referatem pt. „Aborcja, wskazania zdrowotne i eugeniczne”, w którym zauważyła, że od lat 50. ubiegłego wieku, w których aborcja była powszechnie dostępna, do teraz, mamy znacznie mniej zabiegów przerwania ciąży. Jednym z honorowych gości konferencji był Jakub Bałtroszewicz, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności ‘One of us’. Inż. Antoni Zięba opowiedział o Krucjacie Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Mszę św. uroczyście koncelebrował JE ks. bp Jan Szkodoń.

 

Justyna Gajos

 

fot. Adam Wojnar

 

You may also like

Facebook