Amulet – telemedycyna w chorobach serca

by FUNDACJA JZN
System wspierający terapię chorób serca zwyciężył w internetowym głosowaniu #StartupMed na najlepszy start-up medyczny. Modele opieki nad chorymi z niewydolnością serca łączą monitoring domowy z oceną kliniczną i badaniami ambulatoryjnymi, co o 36 proc. zmniejsza ryzyko ponownej nieplanowanej hospitalizacji.

System opracowało konsorcjum kierowane przez Wojskowy Instytut Medyczny. Projekt od strony medycznej wspierają ponadto: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Gdański Uniwersytet Medyczny. Za stronę techniczną odpowiada Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Aparatury i Techniki Medycznej z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Choroby kardiologiczne, w tym niewydolność serca, wciąż przyczyniają się w Polsce do przedwczesnych zgonów. W procesie leczenia liczą się zarówno kroki podjęte w czasie ewentualnej hospitalizacji, jak również późniejsza rekonwalescencja i nadzór nad stanem zdrowia chorego. Nie jest to możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych metod kontroli – lekarz kardiolog nie jest w stanie codziennie przyjmować każdego pacjenta, stąd tak ważny jest rozwój telemedycyny.

W projekcie Amulet wykorzystano system telemedyczny wykonany w Wydziale Cybernetyki WAT. System ten wspiera dwa modele opieki nad chorymi z niewydolnością serca opracowane w Wojskowym Instytucie Medycznym pod kierownictwem prof. Pawła Krzesińskiego z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.

Model opieki opartej na punktach ambulatoryjnych polegał na badaniu pacjenta przy pomocy wysoko wyspecjalizowanych urządzeń obsługiwanych przez personel pielęgniarski. W ambulatorium pacjent poddawany zostawał szczegółowej ocenie klinicznej i hemodynamicznej, a jego wyniki konsultowano zdalnie z kardiologiem. Badania pokazały, że zaproponowany model o 36 procent zmniejsza ryzyko ponownej nieplanowanej hospitalizacji w okresie 12 miesięcy od wyjścia ze szpitala.

W tzw. modelu opieki domowej wykorzystano mobilne urządzenie pomiarowe zaprojektowane i wykonane w Instytucie Aparatury i Techniki Medycznej Grupy Łukasiewicz w Zabrzu. Niewielkie urządzenie mobilne pozwalały pacjentowi w sposób nieinwazyjny monitorować parametry pracy serca i przesyłać do systemu wyniki pomiaru. W razie pogorszenia stanu system natychmiast informował lekarza, aby ten mógł zmodyfikować leczenie.

Zbudowana w projekcie platforma internetowa wraz z aplikacjami mobilnymi dla doktora i pacjenta umożliwia zindywidualizowane monitorowanie pacjenta chorego na niewydolność serca. Pozwala skoordynować proces leczenia oraz telekonsultacje. Ponadto, aby poprawić poszpitalne prowadzenie pacjenta w systemie znalazło się wiele innowacyjnych elementów m. in. moduł sztucznej inteligencji odpowiedzialny za przewidywanie zmian stanu pacjenta czy moduł do wyznaczania parametrów hemodynamicznych pracy serca.

„Dzięki zgromadzeniu dużej ilości zweryfikowanych klinicznie danych o pacjentach z niewydolnością serca oraz zastosowanym metodom analitycznym dołączyliśmy do platformy moduł przewidywania stanu pacjenta w ciągu najbliższych 30 dni. Wspiera on lekarza w planowaniu dalszego postępowania, identyfikując tych chorych, których stan w dużym prawdopodobieństwem może się pogorszyć” – mówi kierownik projektu w WAT prof. Andrzej Walczak z Wydziału Cybernetyki.

„Model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca z elementami telemonitoringu domowego” został opracowany w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez NCBiR. W wyniku realizacji projektu powstał unikalny model teleopieki. Dla wybranych pacjentów może być on dopełniony przez telerehabilitację i telemonitoring urządzeń wszczepialnych. Może współdziałać z taki programami jak e-recepta albo e-gabinet. Wyniki projektu są na etapie przygotowania do wdrożenia.

Rozstrzygnięty 17 lutego plebiscyt #StartupMed organizowany jest przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia, aby wybrać i nagrodzić start-upy tworzące innowacyjne rozwiązania, o istotnym znaczeniu dla pacjentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu WIM.

Karolina Duszczyk / naukawpolsce.pap.pl

You may also like

Facebook