Austria wprowadza przepisy o „wspomaganej śmierci”

by FUNDACJA JZN
Kardynał Christoph Schönborn skrytykował decyzję parlamentu Austrii, dopuszczającą możliwość samobójczej śmierci w asyście. Począwszy od 1 stycznia 2022 osoby przewlekle, lub nieuleczalnie chore mogą złożyć na piśmie swoją decyzję, że chcą skorzystać ze wspomaganego samobójstwa. „Człowiek nie powinien umierać z ręki człowieka, lecz trzymany przez drugiego człowieka za rękę”, przypomniał arcybiskup Wiednia słowa swego poprzednika, kard. Franza Königa (1905-2004).

W dyskusji telewizyjnej z udziałem redaktorów pism „Kronen Zeitung”, „Kurier” i „Profil” kard. Schönborn przyznał, że podczas formułowania obecnej ustawy starano się utrzymać jak najniższą aprobatę dla wspomaganego samobójstwa, ale w procesie tworzenia prawa „wszystkie nasze zastrzeżenia, które były bardzo dobrze uzasadnione, zostały usunięte. To boli. Ale my będziemy działać inaczej”.

Arcybiskup Wiednia podkreślił, że po wprowadzeniu w Austrii krytykowanej przez Kościół możliwości wspomaganego samobójstwa, priorytetem musi stać się praca hospicyjna i paliatywna. „Dzięki Bogu”, rząd obiecał silne wsparcie finansowe ruchowi paliatywnemu, powiedział hierarcha. Wyraził nadzieję, że zostanie wzmocniona medycyna paliatywna i priorytetowo będzie traktowana mobilna i stacjonarna opieka hospicyjna. Ruch hospicyjny w Austrii jest silniejszy niż w większości innych krajów europejskich dzięki zaangażowaniu Caritas, wielu innych instytucji chrześcijańskich, a także szpitali państwowych, stwierdził kard. Schönborn i dodał: „Towarzyszenie osobom umierającym bez pomocy w umieraniu jest silnie rozwinięte w Austrii”.

Parlament Austrii znaczną większością głosów postanowił 16 grudnia, że w przyszłości wspomagane samobójstwo będzie w znacznym stopniu zwolnione z kar. Od stycznia osoby poważnie lub nieuleczalnie chore, które chcą skorzystać z pomocy w samobójstwie, będą mogły złożyć wniosek o wydanie na to zgody. Zabijanie na życzenie jest nadal zabronione na mocy prawa karnego.

Konferencja Episkopatu Austrii wyraziła rozczarowanie nowymi przepisami. Został zniesiony obowiązujący do tej pory absolutny zakaz zabijania u kresu życia.

Źródło: KAI

 

You may also like

Facebook