Autyzm znany czy nieznany. Od teorii do praktyki

by FUNDACJA JZN
„Pamiętajmy, że osoby z autyzmem mają różne talenty i umiejętności, których szukanie i rozwijanie może sprawić, że z czasem ich autyzm już nie będzie taki ważny” – mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa otwierając konferencję „Autyzm znany czy nieznany. Od teorii do praktyki”. Zorganizowało ją Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie wraz ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach.

W konferencji naukowo-szkoleniowej uczestniczyli zainteresowani dyrektorzy szkół, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Oprócz interesujących wykładów, poruszających różne aspekty związane z funkcjonowaniem i postępowaniem z dziećmi z ASD, zaprezentowano także specjalistyczne pomoce dydaktyczne i podręczniki.

Spotykamy się w szczytnym celu. Chcemy bowiem zrozumieć i nauczyć się jak autystyczne dziecko postrzega rzeczywistość. Jak możemy wspomóc rozwój tych dzieci i jak przygotować rodziców oraz nauczycieli na wiele codziennych trudności, które zapewne przerodzą się w sukcesy tych uczniów. Sukcesów tych będzie wiele jeśli zapewnimy tym dzieciom poczucie akceptacji i bezpieczeństwa –powiedziała Ewa Sojat, wicedyrektor MCDS ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.

Anna Pieczarka z zarządu województwa stwierdziła, że tematyka dotycząca autyzmu, zaburzeń w rozwoju człowieka jest problemem złożonym i dobrze, że jest podejmowana. Za ważne uznała to, że przedstawiana będzie nie tylko teoria, ale także podawane będą praktyczne sposoby postępowania z dziećmi, które zachowują się inaczej niż ich rówieśnicy.

„Osoby z autyzmem mają problemy w rozumieniu świata. Inaczej odbierają obrazy, dźwięki, inaczej odczuwają, często nie rozumieją w pełni naszego języka. Nie potrafią też mówić o tym, co chcą i jak się czują, nie potrafią nawiązywać kontaktów z innymi osobami. Często czują się samotne. Dlatego w sposób szczególny potrzebują naszego zainteresowania, akceptacji, naszej cierpliwości. Potrzebują wsparcia w edukacji i terapii, ale także w nauce nowych umiejętności, które pomagać będą w codziennym funkcjonowaniu. Pamiętajmy też, że osoby z autyzmem mają różne talenty i umiejętności, których szukanie i rozwijanie może sprawić, że z czasem ich autyzm już nie będzie taki ważny” – mówiła Anna Pieczarka.

Źródło: malopolska.pl

You may also like

Facebook