Bioetyka a zdrowie publiczne

by

O zasadach etyki zdrowia publicznego, etycznych dylematach związanych z zapobieganiem chorobom uwarunkowanym genetycznie czy etycznych aspektach badań naukowych będzie mowa na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Bioetyka a zdrowie publiczne”, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Oddział the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa).

 

Etyka zdrowia publicznego to rzadko podejmowana w Polsce dziedzina refleksji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie publiczne jako zorganizowany wysiłek społeczeństwa, realizowany głównie przez instytucje publiczne, mający na celu poprawę, promocję, ochronę i odbudowę zdrowia populacji. Celem niniejszej konferencji jest dyskusja nad etycznymi, a także społeczno-kulturowymi i prawno-finansowymi aspektami promocji i ochrony zdrowia publicznego, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej”, piszą organizatorzy.

 

Źródło: cbb.uw.edu.pl

You may also like

Facebook