Biskupi z Europy Środkowo-Wschodniej wezwali do odrzucenia konwencji narzucającej ideologię gender

by FUNDACJA JZN
Należy odrzucić konwencję stambulską, która sprzyja szerzeniu ideologii gender – apelują we wspólnym komunikacie biskupi państw naszego regionu. Ponadnarodowe rozstrzygnięcia narzucają, zdaniem hierarchów, decyzje sprzeczne z przepisami i kulturą poszczególnych krajów, co powoduje podziały.

 

Chodzi o podpisaną w Stambule „Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, którą w imieniu Polski ratyfikował prezydent Bronisław Komorowski w kwietniu 2015 r.

 

Zebrani w Bratysławie biskupi wyrazili zaniepokojenie z powodu szerzenia się ideologii gender, ukrytej m.in. właśnie w konwencji stambulskiej.

 

W wydanym komunikacie hierarchowie wzywają także rządy swych państw do poświęcenia większej uwagi reformie nauczania i młodym, opuszczającym swe ojczyzny z powodu słabszych warunków socjalnych i szukającym pracy za granicą.

 

Apelują również o zapewnienie właściwych warunków do godnej troski o chorych, starców i żyjących na peryferiach społeczeństwa a także o równoprawne postępowanie w stosunkach gospodarczych świata zachodniego z krajami naszej części kontynentu.

 

Czytaj więcej: www.tvp.info

You may also like

Facebook