Burzliwa debata w Sejmie nad obywatelskim projektem ws. wypowiedzenia konwencji stambulskiej

by FUNDACJA JZN
Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050 chcą odrzucenia projektu wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Dalszych prac nad nim chce Prawo i Sprawiedliwość, za wypowiedzeniem konwencji jest Konfederacja. Koalicja Polska daje swym posłom „wolną rękę”. Sejm debatował nad obywatelskim projektem „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

W środę wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który został złożony w końcu zeszłego roku. W przygotowanie projektu zaangażowane były – Chrześcijański Kongres Społeczny Marka Jurka oraz Instytut Ordo Iuris. Projekt ustawy zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zobowiązanie rządu do opracowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

„Wartością dodaną konwencji stambulskiej nie jest żaden przepis dotyczący ochrony osób słabych przed przemocą. Ani wprowadzenie tej konwencji, ani jej wypowiedzenie nie zmieni żadnego przepisu Kodeksu karnego (…). Wypowiedzenie tej konwencji chroni nas jedynie przed tym, co ona tak naprawdę wnosi (…), przed ideologią gender” – mówił Marek Jurek przedstawiając projekt.

Jak dodał, chce, aby przyjęciu tej ustawy towarzyszyło jednocześnie zawarcie „narodowego porozumienia antyprzemocowego”.

Violetta Porowska (PiS) w imieniu swego klubu opowiedziała się za skierowaniem projektu do sejmowej komisji. Wskazywała, że polskie przepisy spełniają już obecnie standardy wymagane przy zwalczaniu przemocy.

Zdecydowanie za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu odpowiedziały się kluby KO i Lewicy oraz koło Polska 2050.

Zgodnie z obywatelskim projektem ustawy ponadto miałby zostać powołany zespół do opracowania konwencji o prawach rodziny. Jego kadencja trwałaby trzy lata, zaś w jego skład mieliby wejść przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, sprawiedliwości, rodziny, a także m.in. reprezentanci organizacji pozarządowych i kościołów.

W związku ze zgłoszonymi w debacie wnioskami Sejm w głosowaniach – zapewne 30 marca – rozstrzygnie, czy projekt trafi do dalszych prac w komisji.

W lipcu ub.r. minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro złożył do minister rodziny wniosek o wszczęcie procedury wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Do wypowiedzenia tego dokumentu wzywali też inni politycy Solidarnej Polski.

Jeszcze latem ub.r. premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji z konstytucją. Według premiera dokument ten nie pozwala państwu na zachowanie bezstronności w odniesieniu do przekonań światopoglądowych.

Źródło: PAP

You may also like

Facebook