Bydgoskie Dni Bioetyczne

„Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku” – to temat kolejnego spotkania z cyklu Bydgoskich Dni Bioetycznych, które odbędzie się 14 kwietnia br. w sali audytoryjnej Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13. Organizatorami wydarzenia są Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej oraz II Katedra Kardiologii CM UMK we współpracy ze Studenckim Towarzystwem Naukowym, Fundacją na Rzecz Rozwoju Kardiologii i Fundacją WIATRAK.