Caritas w Wietnamie: kampania przeciwko aborcji

by

Caritas w Wietnamie zorganizował w dniach 2-4 sierpnia seminaria i wykłady poświęcone ograniczeniu wysokiego wskaźnika aborcji, a także edukacji tamtejszej ludności na temat poszanowania ludzkiego życia.

 

Działania związane z wydarzeniem zaangażowały młodych ludzi z aż dziewięciu wietnamskich prowincji, którzy wzięli udział w przygotowanych projektach. Caritas podjął również pracę na rzecz pomocy osobom na terenach zniszczonych przez tajfun.

 

„Grupy działające na rzecz obrony życia zorganizowały szereg wykładów i prelekcji mających na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat ryzyka”, powiedział ojciec John Đỗ Văn Khoa, głowa Caritasu w diecezji Phát Diệm. „Grupy przeprowadziły katechezy i kursy skupione wokół zagadnienia małżeństwa, poradnictwa i pomocy dla dziewczętom i młodym samotnym kobietom”.

 

Aborcja w Wietnamie jest poważnym problemem. Statystki klasyfikują ten kraj jako pierwszy w Południowo-Wschodniej Azji oraz jako piąty na całym świecie pod względem liczby przeprowadzanych aborcji. Każdego roku ponad 300 tys. młodych kobiet pomiędzy 15. a 19. rokiem życia przerywa ciążę, zazwyczaj w ukryciu.

 

Joseph Nguyễn Năng, biskup diecezji Phát Diệm, który uczestniczył w trzydniowym wydarzeniu, przypomniał młodym ludziom o Bożym miłosierdziu i pogratulował wolontariuszom. John Đỗ Văn Khoa wraz z Caritasem odwiedził dotknięte kataklizmem tereny w północnej części diecezji, dostarczając potrzebującym rodzinom wsparcia i pomocy w przezwyciężeniu kryzysu.

 

Źródło: en.radiovaticana.va

You may also like

Facebook