Kategoria: Wszystkie

Granice uporczywej terapii

Zaprzestanie uporczywej terapii nie jest eutanazją, lecz działaniem medycznie i etycznie uzasadnionym.   Jeden z głównych sporów cywilizacyjnych współczesnego świata dotyczy okoliczności śmierci człowieka. Liberałowie propagują eutanazję, czyli świadome działanie…

Czytaj