Celem rządowej strategii jest dążenie do jak największej samodzielności niepełnosprawnych

/Celem rządowej strategii jest dążenie do jak największej samodzielności niepełnosprawnych

Celem rządowej strategii jest dążenie do jak największej samodzielności niepełnosprawnych

Nasz rząd nie traktuje osób z niepełnosprawnościami w kategoriach zysku politycznego – zapewnił podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Pełnomocnik Rządu ds. Niepełnosprawnych odpowiadał na pytania posłów.

O przedstawienie informacji nt. sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce domagała się opozycja. W lutym rząd przyjął „Strategię na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030”. Jednym z jej ważnym elementów jest reforma systemu orzecznictwa. Zamiast dwóch orzeczeń, jak jest obecnie (orzeczenie o niepełnosprawności plus orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), ma być jedno. Wydawać je będzie Krajowe Centrum Orzecznictwa i jego terenowe oddziały.

Celem całej strategii jest dążenie do jak największej samodzielności niepełnosprawnych przy założeniu, że stopnie niepełnosprawności są bardzo różne – zaznacza wiceminister Paweł Wdówik.

– W priorytecie prawo do niezależnego życia, przede wszystkim koncentrujemy się na kwestiach dotyczących usług asystenckich, które są podstawą niezależności dla różnych niepełnosprawności. Do tych kwestii zalicza się mieszkalnictwo i opieka wytchnieniowa, czyli element, który jest przede wszystkim kierowany do opiekunów – tłumaczy Paweł Wdówik.

Pełnomocnik dodaje, że kolejną ważną zmianą będzie możliwość łączenia przez opiekuna dziecka niepełnosprawnego świadczenia pielęgnacyjnego z aktywnością zawodową.

Teraz jednym z podstawowych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia oraz wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Zniesienie zakazu od dawna postuluje środowisko opiekunów niepełnosprawnych.

Zuzanna Dąbrowska
Źródło: radiomaryja.pl
By | 2021-03-11T08:56:56+01:00 czwartek, 11 marca 2021|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook