Centralne obchody Narodowego Dnia Życia w Parlamencie RP

by

W dniu wczorajszym, 30 marca, w polskim parlamencie miały miejsce centralne obchody Narodowego Dnia Życia. Na zorganizowaną z tej okazji konferencję pt. „Rodzina siłą Polski” przybył m.in. Prezydent Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US, Jaime Mayor Oreja. Organizatorami spotkania byli Senator RP Antoni Szymański oraz Robert Telus, Poseł RP.

 

Na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a także kapelana parlamentarzystów ks. dra Piotra Burgońskiego oraz Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych odpowiedzieli czołowi polscy politycy, m.in. Poseł Halina Szydełko i Poseł Elżbieta Duda, oraz wielu obrońców życia. Przed południem w siedzibie Sejmu RP Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przywitał delegację zagranicznych gości, po czym w kaplicy parlamentarnej odbyła się Msza św. z okazji 10. Rocznicy wprowadzenia do kaplicy parlamentarnej relikwii św. Joanny Beretty Molli, która jest patronką rodzin, dzieci poczętych i matek oczekujących ich narodzin. W siedzibie sejmu obecna była i wygłosiła przemówienie córka świętej, Joanna Molla. W swoim świadectwie podziękowała polskim parlamentarzystom za przyjęcie jej Mamy w miejscu, w którym zapadają najważniejsze dla kraju decyzje, a także zapewniła o swojej modlitwie za polskie rodziny i dzieci.

 

Podczas konferencji podjęto dyskusję na temat, jak wzmocnić polską rodzinę. Z jednej strony jej wzmocnienie polegać musi na ochronie życia, które w powstaje właśnie w rodzinie. Muszą więc zostać podjęte wszelkie działania, które zapewnią każdej osobie ludzkiej już od poczęcia pełną ochronę prawną.  Z drugiej strony należy podjąć różne kroki, które wzmocnią tę podstawową komórkę społeczną na każdym etapie jej rozwoju. W tym miejscu głos zabrała Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, która opowiedziała o programie 500+ dla rodzin. Wskazała również, w jaki sposób rząd zamierza zapewnić reformę oświaty tak, aby była ona bardziej skierowana na dobro dziecka i nie zastępowała w tym rodziców, ale im służyła i pomagała. Na konferencji obecny był również m.in. abp Henryk Hoser, który opowiedział o aktualnych wyzwaniach bioetycznych.

 

Po zakończonej konferencji delegacja uczestników udała się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie została przyjęta przez szefa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzatę Sadurską oraz Sekretarza Stanu Andrzeja Derę. We wzruszającej  okoliczności na prośbę prezydenta RP Andrzeja Dudy, Joanna Molla przekazała w kaplicy prezydenckiej relikwie swojej świętej Mamy.

 

Fundacja „Jeden z Nas” na ręce szefowej Pałacu Prezydenckiego przekazała kancelarii prezydenta fundacyjne Przewodniki po bioetyce dla młodych, które przyjęto z dużym zainteresowanie. Prezes Fundacji Jakub Bałtroszewicz miał również okazję, nawiązując do współpracy z prezydentem RP Andrzejem Dudą jako deputowanym do Parlamentu Europejskiego, opowiedzieć o aktualnie podejmowanych działaniach Fundacji „Jeden z Nas” i uruchomionej niedawno Poradni Bioetycznej. Przewodnik po bioetyce otrzymał także Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Kancelaria Marszałka po zakończonym spotkaniu, zainteresowana pozycją, skontaktowała się z Fundacją i poprosiła o dostarczenie do biura większej ilości książek.

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia całego Pałacu Prezydenckiego, podczas którego doszło do miłego i niespodziewanego spotkania z europoseł Jadwigą Wiśniewską. Okazuje się, że spotkanie Pani Poseł z Jakubem Bałtroszewiczem po raz pierwszy miało miejsce na terenie naszego kraju, do tej pory miejscem spotkań był głównie Parlament Europejski. „Uświadomiliśmy sobie, że po raz pierwszy spotkaliśmy się w Polsce!”, wyznaje prezes fundacji.

 

 

You may also like

Facebook