Chcą zakazu antyaborcyjnych plakatów i bilbordów. Partia Razem w Krakowie zgłosiła projekt uchwały

by FUNDACJA JZN
Partia Razem chce w Krakowie zakazu eksponowania drastycznych billboardów. Chodzi m.in. o te należące do Fundacji Pro-Prawo do Życia.

Lewica przygotowała projekt uchwały i złożyła go do urzędu miasta. Projekt brzmi:

„Zakazuje się prezentowania na terenie miasta Krakowa treści drastycznych, w tym eksponujących wizerunek zwłok lub ich fragmentów, na banerach, bilbordach, tablicach, kasetonach, telebimach, siatkach reklamowych, wolnostojących lub pneumatycznych urządzeniach reklamowych, flagach reklamowych, pojazdach, przyczepach i innych nośnikach. Naruszenie powyższego zakazu groziłoby karą grzywny w wysokości określonej przez Kodeks Wykroczeń”.

W uzasadnieniu uchwały można przeczytać, że od kilku lat na terenie Krakowa prezentowane są publicznie treści drastyczne:

„W centrum naszego miasta oraz w pobliżu szpitali eksponowane były plakaty, przyczepy oraz inne nośniki reklamowe, na których przedstawiano fotografie martwych, zakrwawionych ludzkich płodów. Za działalność tę odpowiadają organizacje domagające się wprowadzenia całkowitego zakazu przerywania ciąży”.

Projekt uchwały został zgłoszony jako obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Rada Miasta Krakowa jest zobowiązana zająć się nim najpóźniej do trzech miesięcy, po złożeniu projektu. Pod projektem uchwały podpisało się 555 mieszkańców Krakowa.

Źródło: gazetakrakowska.pl

You may also like

Facebook