Co siódma osoba na świecie żyje z jakąś formą niepełnosprawności

by FUNDACJA JZN
Co siódma osoba na świecie żyje z jakąś formą niepełnosprawności – przypomina ONZ w obchodzonym w piątek Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami. 80 proc. osób z niepełnosprawnościami żyje w krajach rozwijających się – dodaje ONZ.

„Covid-19 obnażył trwałe bariery i nierówności, które na całym świecie spotykają ponad miliard osób z niepełnosprawnościami; osoby te należą do grupy najbardziej doświadczonej przez pandemię” – podkreślił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w przesłaniu z okazji obchodzonego w piątek święta.

Dodał, że osoby z niepełnosprawnościami powinny same decydować o swoich sprawach, zwalczając niesprawiedliwość i dyskryminację oraz wzmacniając reprezentujące je instytucje. Świat po pandemii powinien być bardziej dostępny, otwarty i oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju – podkreślił Guterres.

Sekretarz generalny ONZ wezwał też wszystkie kraje do pełnego wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i likwidacji barier prawnych, społecznych, ekonomicznych stojących przed osobami z niepełnosprawnością, przy ich aktywnym udziale w tych działaniach.

Z niepełnosprawnością mierzy się ok. 46 proc. osób powyżej 60. roku życia – przypomina ONZ. Jakiejś formy niepełnosprawności doświadcza też co piąta kobieta i co dziesiąte dziecko na świecie.

Nawet w normalnych warunkach osoby z niepełnosprawnościami mają problemy z dostępem do opieki zdrowotnej i edukacji, z zatrudnieniem i uczestnictwem w życiu społecznym – przypomina ONZ. Dodano, że podczas pandemii osoby z niepełnosprawnością dotyka dodatkowe wykluczenie, a liczba zgonów na Covid-19 jest w tej grupie szczególnie wysoka.

Źródło: PAP

You may also like

Facebook