Czas chronić każde poczęte dziecko – bez wyjątków!

by

Do 15 września można dołączyć jeszcze do grona osób popierających nasz Apel i tym samym mieć udział w historycznym procesie budowania cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie! Można to uczynić na stronie www.kochamykazdedziecko.pl , gdzie można też zapoznać się z treścią Apelu i znaleźć inne ciekawe materiały – apeluje Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

 

Do Sejmu zgłoszony został projekt obywatelski. Proponuje on dwie zasadnicze zmiany w polskim prawie, które – co należy podkreślić – generalnie chroni życie dziecka poczętego. Po pierwsze postuluje objęcie prawną ochroną życie wszystkich poczętych dzieci, a więc także tych, które zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem takiej ochrony nie posiadają. Chodzi tu przede wszystkim o dzieci prenatalnie chore i dzieci poczęte w wyniku tzw. „czynu zabronionego” (gwałt, kazirodztwo, współżycie z osobą nieletnią). Ten postulat cieszy się poparciem wszystkich obrońców życia, Kościoła i znacznej części społeczeństwa – niektóre badania opinii publicznej mówią nawet, że za taką zmianą opowiada się większość Polaków.

 

Drugi postulat obywatelskiego projektu, a mianowicie wprowadzenie do polskiego prawodawstwa karalności (do 5 lat więzienia) kobiety, która poddała się aborcji, budzi wiele kontrowersji, także w środowisku obrońców życia. Zwolennicy dotychczasowego rozwiązania, czyli wyłączenia spod sankcji karnej kobiety, zwracają uwagę na specyficzny stan psychiczny kobiety podejmującej tę dramatyczną decyzję, a także na to, że wielorakie skutki, które ponosi ona na swoim ciele, psychice i duchu, czynią z niej „drugą ofiarę aborcji”. Za utrzymaniem niekaralności kobiet opowiedzieli się też polscy biskupi. W Komunikacie Konferencji Episkopatu Polski z 16 kwietnia br. czytamy, że biskupi „nie popierają karania kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi.”

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaproponowała alternatywny projekt. Projekt ten zakłada pełną prawno-karną ochronę życia dziecka poczętego i zakazuje aborcji bez wyjątków (warto tu podkreślić, że działania podejmowane przez lekarza w celu ratowania życia matki, w wyniku którego traci życie dziecko poczęte, nie jest aborcją). W kwestii karalności kobiet, projekt Federacji pozostawia dotychczasowy zapis o zwolnieniu z kary matki dziecka poczętego.

 

Zdając sobie sprawę, że tradycyjna aborcja chirurgiczna coraz częściej zastępowana jest tzw. aborcją chemiczną lub farmakologiczną, projekt Federacji wprowadza zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i antynidacyjnym.

 

Mając na uwadze problemy, które niosą ze sobą tzw. ciąże specjalnej troski, a także potrzebę wsparcia rodzin wychowujących dzieci chore, projekt Federacji zobowiązuje organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego do zapewnia „pomocy materialnej i opieki dla rodzin oraz samotnych rodziców, wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również matkom oraz ich dzieciom, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego.”

 

Apel można podpisać: TUTAJ

 

Źródło: www.kochamykazdedziecko.pl

You may also like

Facebook