Czas na Tatę – ukazał się Raport STATO’21 –  największe w Polsce badania o ojcostwie

by FUNDACJA JZN
Powstał Raport STATO’21 (studia i statystyki o ojcostwie), który dostarcza wielu odpowiedzi na pytania dotyczące dzisiejszego ojcostwa. Najważniejszym źródłem szczęścia i satysfakcji życiowej badanych ojców są relacje. Prawie 70% ojców spędza ze swymi dziećmi powyżej 1 godziny dziennie. Najważniejsze oczekiwania wobec dobrego ojca dotyczą jego obecności emocjonalnej: okazywania czułości, troskliwości, opiekuńczości, dobroci.

Badanie przeprowadził we wrześniu 2021 roku IMAS International. Objęło ono reprezentatywną grupę 2034 Polaków, z której pozyskano 809 wywiadów: 384 mężczyzn i 425 kobiet. Wyniki badania zaprezentowano na konferencji prasowej z udziałem dra hab. Dariusza Wadowskiego, dra hab. Michała A. Michalskiego, Pawła Wolińskiego oraz Jerzego Prokopiuka z IMAS International i Dariusza Cupiała z Tato.Net.

„Raport STATO’21 to efekt pracy ekspertów z zespołu badawczego Tato.Net. Zespół działa w ramach pierwszego w Polsce i Europie think tanku – ośrodka badań nad problematyką ojcostwa i rodziny” – mówi dr Dariusz Cupiał, twórca Tato.Net.

„Zdecydowana większość badanych ojców i matek posiada wyobrażenie wzoru dobrego ojca. Jego najważniejszymi składnikami są cechy związane z uczuciami: dobroć, troskliwość, czułość, opiekuńczość. Na drugim miejscu pod względem częstości wskazań znajdują się cechy związane z poświęceniem czasu dla dziecka. Prawie 70% ojców spędza ze swymi dziećmi powyżej 1 godziny dziennie” – podsumowuje dr hab. Dariusz Wadowski, socjolog, ekspert Tato.Net. 

„W porównaniu do wyników badania STATO’20 – dodaje ekspert – widać, że w 2021 roku ojcowie częściej deklarują, że ich stan w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległ zmianie na lepsze. Pozytywne zmiany są dostrzegalne przede wszystkim w obszarze psychiczno-emocjonalnym”.

Redakcją Raportu STATO’21 zajęli się dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, oraz dr Dariusz Cupiał z Tato.Net. Raportowi towarzyszy seria eksperckich artykułów autorstwa dr hab. Lucyny Bakiery, prof. UAM, dra hab. Michała A. Michalskiego, prof. UAM, dra Krzysztofa Szwarca, dr Katarzyny Wac, dra hab. Dariusza Wadowskiego.

To druga edycja pogłębionych studiów nad kondycją współczesnego ojcostwa i rodziny. Badanie otrzymało nazwę STATO (studia i statystyki o ojcostwie). Gromadzi kluczowe dane, interpretowane przez najlepszych ekspertów, wskazuje wnioski i przewiduje trendy. Materiał ten stanowi realne wsparcie dla osób zaangażowanych w politykę społeczną i wsparcie rodzin” – stwierdza dr Dariusz Cupiał.

Projekt został dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej i jest realizowany w ramach programu „Po Pierwsze Rodzina!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pełna treść raportu wraz z artykułami eksperckimi i rekomendacjami dla instytucji i organizacji znajduje się na stronie www.tato.net/stato21 

Tato.Net to rozwijana przez Fundację Cyryla i Metodego społeczność ojców. Inspiruje mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Dostarcza im w tym celu konkretne narzędzia, aby mogli się nawzajem wspierać w byciu coraz lepszymi ojcami. Przez 17 lat działalności Tato.Net tysiące mężczyzn wzmocniło swoje ojcowskie kompetencje.

Think Tank Tato.Net jest powołany do tego, by gromadzić i upowszechniać wiedzę dotyczącą roli ojca w życiu rodziny i społeczeństwa, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Think Tank tworzy sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

You may also like

Facebook