Decyzja Sejmu w sprawie projektu zakazującego aborcji

/Decyzja Sejmu w sprawie projektu zakazującego aborcji

Decyzja Sejmu w sprawie projektu zakazującego aborcji

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zdecydowała dziś o skierowaniu petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wraz z gotowym projektem całkowicie zakazującym aborcji, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Projekt PFROŻ zakłada całkowity zakaz aborcji, a także m.in. zakaz sprzedaży, nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym i antyimplantacyjnym. Projekt przewiduje też zmiany w Kodeksie cywilnym, potwierdzające, że dziecko poczęte ma bezwarunkową zdolność prawną w zakresie stosunków niemajątkowych, a w zakresie praw i zobowiązań majątkowych – warunkową, gdy urodzi się żywe (autorzy projektu proponują zapis: „Zdolność prawną ma również dziecko poczęte; jednakże prawa i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe”).

 

Projekt – w przeciwieństwie do odrzuconego w zeszłym roku przez Sejm projektu komitetu „Stop Aborcji” – nie przewiduje karania kobiet, które przerwały ciążę. W przypadku lekarzy regulacja zakłada odstąpienie od karania, jeśli aborcja była spowodowana ratowaniem życia matki lub dziecka w ciąży bliźniaczej.

 

W styczniu komisja ds. petycji – w reakcji na petycje PFROŻ – wystosowała do rządu dezyderat m.in. z pytaniami o plany dotyczące regulacji ws. ochrony życia. W środę komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat. Po dyskusji zdecydowano o przekazaniu petycji wraz z dezyderatem i odpowiedzią na dezyderat do komisji polityki społecznej i rodziny.

 

Źródło: www.radiomaryja.pl

By | 2017-07-07T11:42:23+02:00 środa, 05 lipca 2017|Bioetyka, Prawo i polityka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook