„Dorosły z zespołem Downa” – wykład z cyklu Bioethics Lab (zapowiedź)

by FUNDACJA JZN
Medycyna okresu dorosłości osób z zespołem Downa to tematyka kolejnego wykładu z cyklu Bioethics Lab. W ramach Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki 23 marca wygłosi go pediatra i genetyk kliniczny prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, która od ponad 30 lat zajmuje się pacjentami z zespołem Downa.

W Polsce żyje około 60 tys. osób z zespołem Downa. Ponad 70 proc. z nich dożywa ponad 50 lat. Unikalnymi problemami osób z trisomią 21 są m.in. przedwczesne starzenie się i wyższa tolerancja na ból, co – w połączeniu z utrudnioną komunikacją – może opóźniać diagnozowanie różnych chorób. Jakie to rodzi wyzwania dla lekarza i jakie stwarza problemy natury etycznej opowie w kolejnym wykładzie z cyklu Bioethics Lab pediatra i genetyk kliniczny prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, która od ponad 30 lat zajmuje się pacjentami z zespołem Downa.

Wykład „Dorosły z zespołem Downa” będzie dostępny od środy 23 marca od godz. 19.00, a tydzień później – na 30 marca o godz. 19.00 zaplanowana jest sesja Q&A, w czasie której prof. Wierzba będzie na żywo odpowiadała na nadesłane pytania. Oba wydarzenia zostaną udostępnione w serwisie YouTube na kanale Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki. Osoby, które chcą dołączyć do Akademii i otrzymywać informacje o wykładach oraz innych bieżących wydarzeniach mogą bezpłatnie zapisać się korzystając z formularza dostępnego na stronie www.akademiabioetyki.pl.

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba jest pediatrą, genetykiem klinicznym i specjalistą pediatrii metabolicznej. Jest ordynatorem Oddziału Patologii Wieku Niemowlęcego w Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii, asystentem Poradni Genetycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, adiunktem Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Wierzba jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych, głównie z zakresu genetyki klinicznej oraz pediatrii metabolicznej. Jest opiekunem medycznym stowarzyszenia Ja też oraz stowarzyszenia Bardziej Kochani. Jest współautorką książek na temat zespołu Downa oraz wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Bioethics Lab to nowatorski dwuletni cykl spotkań kierowany głównie do międzynarodowej społeczności bioetyków i naukowców z różnych dziedzin oparty o interdyscyplinarne wykłady wybitnych ekspertów. Dostęp do dyskusji i wykładów jest bezpłatny, otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w tym studentów.

Bioethics Lab to jeden z projektów w ramach powstałej w Krakowie Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki, której celem jest popularyzacja nauki, rozwój bioetyki i edukacji bioetycznej w Polsce, a także promocja wiedzy i badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych, które są nieodłącznie związane z licznymi, wciąż nowymi dylematami natury etycznej.

Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczegóły na www.akademiabioetyki.pl.

You may also like

Facebook