Dykasteria Nuki Wiary potwierdza heroizm wielu samotnych matek

by FUNDACJA JZN
Samotne matki, które często w niezwykle trudnych okolicznościach „opowiedziały się za życiem i doświadczają z tego powodu bardzo skomplikowanej sytuacji, powinny być zachęcane do przystępowania do zbawczej oraz pocieszającej mocy sakramentów”. Tak stwierdza zatwierdzony przez Papieża list prefekta Dykasterii Nauki Wiary kard. Victora Manuela Fernándeza, odpowiadający na pytania, jakie doszły do Stolicy Apostolskiej z Republiki Dominikany. Dotyczą one problemów obecnych w Ameryce Łacińskiej.

Tekst został zaadresowany do bp Ramóna Alfreda de la Cruz Baldery. W przedstawionych przez niego wątpliwościach chodzi o reakcję na strach niektórych dziewcząt przed przystąpieniem do sakramentów w obawie przed „rygoryzmem kleru oraz pełniących odpowiedzialne funkcje we wspólnotach”. Tekst odpowiedzi zauważa, że faktycznie „w pewnych krajach zarówno kapłani, jak i część świeckich nie pozwala matkom mającym dzieci poza małżeństwem (…) nawet do ochrzczenia swoich pociech”.

Dokument przypomina, iż kobiety w podobnej sytuacji mają pełne prawo uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła, a więc też do przystąpienia do spowiedzi i komunii. Co więcej, należy otoczyć je opieką, aby zapewnić im i ich dzieciom zdrowe środowisko i aby nie musiały szukać środków do przetrwania w sposób uwłaczający ich godności. Zwłaszcza, że w sposób wyraźny i heroiczny samotne matki obrały życie oraz walczą o nie najczęściej każdego dnia.

Źródło: VaticanNews.va

You may also like

Facebook