Dzieci są darem od Pana, nagrodą za owoc łona

by FUNDACJA JZN
Słowami psalmu 127: „Dzieci są darem od Pana, nagrodą za owoc łona” można podsumować 16. spotkanie wspólnej Komisji Delegacji Rabinatu Izraela i Stolicy Apostolskiej. Obradowała ona na temat: „Godność ludzkiego istnienia. Dzieciństwo w nauczaniu żydowskim i katolickim”.

 

Komisja wspólna została zwołana z okazji Światowego Dnia Dziecka ONZ, dlatego poświęciła swoje obrady tematowi ludzkiej godności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka. Odnotowano znaczący postęp we współczesnym społeczeństwie w zakresie praw człowieka, o czym świadczy Powszechna Deklaracja, a w szczególności Konwencja Praw Dziecka z 1989 r. Członkowie Komisji wspólnej stwierdzili, że godność dziecka jest zakorzeniona w biblijnym dziedzictwie. Przypomina ono, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Szacunek dla godności dziecka wyraża się w nienaruszalności jego życia, a także w rozwijaniu zdolności refleksyjnych, poznawczych i praktycznych. Otoczone miłością dzieci będą miały poczucie własnej wartości. Szacunek dla dziecka wyraża się we właściwym odżywianiu, opiece zdrowotnej oraz ochronie. To także podjęcie odpowiedzialności za moralny i duchowy wzrost oraz utrzymanie równowagi pomiędzy wolnością wyboru, a zapewnieniem ochrony i właściwego ukierunkowania.

 

Uczestnicy spotkania zostali przyjęci przez Papieża, który wyraził zadowolenie ze wspólnego projektu, związanego z tematem końca życia z uwzględnieniem szczególnego niebezpieczeństwa legalizacji eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Należy zadbać o opiekę paliatywną oraz zapewnić maksymalny szacunek dla życia.

 

Krzysztof Ołdakowski SJ
Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook