Dzień Ochrony Praw Dziecka

/Dzień Ochrony Praw Dziecka

Dzień Ochrony Praw Dziecka

20 listopada obchodzony jest Dzień Ochrony Praw Dziecka.

 

Fundacja Narodowego Dnia Życia, która jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne i postawy osobiste z okazji obchodzonego 20 listopad Dnia Ochrony Praw Dziecka przygotowała okolicznościowy spot w ramach kampanii „Relacje, które łączą”.

 

 

Dziecko ma prawo do życia, miłości i szacunku. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.).

 

Janusz Korczak zwykł mówić „nie ma dzieci są ludzie”.  Mały człowiek – to człowiek z pełnią praw i to zapisane jest w Konwencji o Prawach Dziecka, która Polska ratyfikowała  7 czerwca 1991 r. Konwencja ujmuje w paragrafy podstawowe prawdy:

  •  dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej;
  • Dziecko na każdym etapie swojego rozwoju ma prawo do życia; prawo do tożsamości i wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej;
  • Dziecko ma prawo do prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami;
  • Dziecko ma prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej.

 

Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, nasze państwo, ale i my, wszyscy dorośli zobowiązaliśmy się do uznania dobra dziecka za najważniejsze.  Otoczenie dziecka miłością i szacunkiem w naturalnym i najlepszym dla dziecka miejscu rozwoju, jakim jest rodzina – to najlepsza ochrona praw dziecka. To w rodzinie najlepiej przygotowuje się dziecko do dorosłego życia i chroni przed wszelkiego rodzaju przemocą, rodzina dba o rozwój umysłowy i fizyczny dziecka, uczy wybierać to co dobre i kształtować prawidłową ciekawą życia i świata oraz pełną szacunku dla innych osobowość. Dziecko wzrastające w ramionach kochających rodziców jest najlepiej chronione przed złem i wyrasta na wartościowego człowieka, który dokonuje prawidłowych wyborów i na każdym etapie rozwoju ma oparcie i bezwarunkowe zaufanie.

 

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, każdy więc ma prawo żądać od organów władzy publicznej zapewnienia ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Jednak odpowiedzialność za ochronę praw dziecka spoczywa na wszystkich dorosłych: rodzicach, nauczycielach, politykach, lekarzach i policjantach, gdyż dobrze wychowane i ukształtowane dzieci są największym bogactwem każdego społeczeństwa. W przyszłości to one będą decydowały o swojej wspólnocie, państwie, globie, o naszej codzienności.

 

Źródło: dzienzycia.pl
Fot. facebook.com/NarodowyDzienZycia
By | 2018-11-20T14:27:46+01:00 wtorek, 20 listopada 2018|Prawo i polityka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook