Dziś 27. Światowy Dzień Chorego

by FUNDACJA JZN
Do promowania kultury bezinteresowności i darów niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia – wzywa Ojciec Święty Franciszek w orędziu na 27. Światowy Dzień Chorego, który obchodzimy w poniedziałek.

27. Światowy Dzień Chorego obchodzony jest pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

– Otrzymaliśmy od Boga niezwykłe dary i to w takiej ilości, że trudno to nawet ogarnąć i sercem i myślą. Mając świadomość tych wielkich darów, z jakich codziennie korzystamy, trzeba popatrzeć, czy współbrat, współsiostra która z nami idzie w tej pielgrzymce wiary nie potrzebuje od nas czegoś, co by było dla nich wsparciem – podkreślił ks. bp Romuald Kamiński, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi papież Franciszek poświęcił tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Chorego. Papież przypomniał także postać św. Matki Teresy z Kalkuty.

– Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości – napisał w orędziu papież Franciszek.

Postać Matki Teresy z Kalkuty miał okazję poznać także minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas pobytu w prowadzonym przez nią ośrodku w Kalkucie.

– To dzieło Matki Teresy, które zapoczątkowane zostało zupełnie wbrew logice i wbrew jakimkolwiek przesłankom finansowym i organizacyjnym, promieniuje na cały świat – zaznaczył prof. Szumowski.

Takiej bezinteresownej pomocy potrzeba i dzisiaj, również wśród personelu medycznego.

– Jeżeli chcesz być profesjonalistą, a każdy chce być profesjonalistą w swoim zawodzie, musisz się właściwie opiekować i odnosić do pacjenta, bo jeżeli tego nie zrobisz, to nigdy tym profesjonalistą nie będziesz – powiedział dr Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie.

Zaapelował on także do lekarzy i pielęgniarek o podniesienie poziomu empatii i kontaktu z pacjentem. Dużą rolę w pomocy chorym odgrywają również wolontariusze. To oni – jak napisał w orędziu Ojciec Święty – są znakiem obecności Kościoła w sekularyzowanym świecie. Posługa wolontariuszy jest wsparciem dla lekarzy – wskazał ordynator kardiologii w Śródmiejskim Centrum Klinicznym prof. Mirosław Dłużniewski.

– Tymi wolontariuszami są te osoby, które często interesują się kardiologią, studenci, młodzi lekarze, a także – to trzeba jasno powiedzieć – rodziny pacjentów. To jest najlepszy wolontariat, jeśli ktoś może liczyć na rodzinną opiekę. Bo pielęgniarka pielęgniarką, lekarz lekarzem, a osoba bliska jest zawsze potrzebna – powiedział prof.  Mirosław Dłużniewski.

W pomoc osobom chorym i potrzebującym angażują się także instytucje kościelne.

– Czynią to siostry zakonne w różnych zakładach opiekuńczych i czynią to także duchowni, kapłani poprzez posługę w sakramencie spowiedzi, poprzez namaszczenie chorych, poprzez specjalne święto ku czci właśnie chorych: Matki Bożej z Lourdes. Św. Jan Paweł II ustanowił to właśnie święto dla całego świata – zwrócił uwagę ks. prał. dr Franciszek Ślusarczyk, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

Osobom chorym każdego dnia poprzez audycje o tematyce zdrowotnej oraz codzienną modlitwę towarzyszy również Radio Maryja.

Źródło: radiomaryja.pl

You may also like

Facebook