Eksperymenty z wykorzystaniem „materiału biologicznego” od abortowanych dzieci

by

Do poważnego naruszenia zasad etyki w nauce doszło na wydziale medycznym University of New Mexico w USA, gdzie do eksperymentów naukowych wykorzystywano gałki oczne ofiar późnej aborcji.

 

Za „materiał biologiczny” posłużyły oczy dzieci uśmierconych po 24 tyg. życia płodowego. Uniwersytet odmówił jednak ujawnienia dokumentacji dotyczącej programu badawczego, której zażądały organizacje pro-life. Badacze odpowiedzieli, iż nie posiadają żadnych dokumentów w tej sprawie. W związku z tym obrońcy życia pozwali uniwersytet do sądu za łamanie prawa federalnego, które wymaga, aby pełna dokumentacja była przechowywana przez co najmniej trzy lata po zakończeniu programu naukowo-badawczego.

 

Do pełnego wyjaśnienia kwestii pozyskania i wykorzystania szczątków ludzkich płodów do badań medycznych zobowiązała władze uniwersyteckie i klinikę aborcyjną Southwestern Women’s Options również Komisja Śledcza Izby Reprezentantów.

 

„W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, na jaw wychodzą nikczemne powiązania uniwersytetu z prywatnymi placówkami aborcyjnymi. Do jednej z klinik uczelnia kierowała swoich studentów na „staż naukowy”. Młodzi adepci medycyny pracowali w abortarium za darmo – klinika nie ponosiła żadnych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Natomiast uniwersytet nie musiał płacić za przekazywany przez klinikę „materiał biologiczny”. Taki handel wymienny…” (za: www.hli.org.pl).

 

Źródło: www.hli.org.pl

You may also like

Facebook