Etyka w medycynie – między teorią a praktyką

/Etyka w medycynie – między teorią a praktyką

Etyka w medycynie – między teorią a praktyką

W dniach 22-24 września 2016 r. w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Etyka w medycynie – między teorią a praktyką”. Organizatorami wydarzenia jest Zakład Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz gdańska Okręgowa Izba Lekarska.

 

„Zaproszenie na konferencję kierujemy przede wszystkim do lekarzy i przedstawicieli innych profesji medycznych oraz wszystkich zainteresowanych problemami etycznymi we współczesnej medycynie. Konferencja w założeniu ma być próbą zaktywizowania środowiska lekarzy-praktyków do szerszego spojrzenia i namysłu nad zmianami dokonującymi się w medycynie i przeobrażeniami w zawodzie lekarza” – piszą organizatorzy.

 

Podczas konferencji podjęte zostaną między innymi następująca zagadnienia: „Wyzwania etyczne współczesnego lekarza ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ratunkowej, rodzinnej i onkologii”, „Stałość wartości a zmienność norm etycznych w medycynie”, „Praktyczne aspekty terapii daremnej w intensywnej terapii i w neonatologii”, „Wyzwania etyczne w medycynie paliatywnej”, „Czy prawo może wspierać lekarza w rozwiązywaniu dylematów etycznych?”, „Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne współczesnej medycyny a etyka lekarska” oraz „Kodeks Etyki Lekarskiej: teoria czy rzeczywisty przewodnik?”.

 

Źródło: konferencja-etyka.gumed.edu.pl

By | 2016-08-03T11:03:51+02:00 środa, 03 sierpnia 2016|Bioetyka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook