Eurodeputowani apelują do Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska o wzmocnienie działań na rzecz ochrony prześladowanych chrześcijan  

by

4 lutego br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w obronie prześladowanych chrześcijan i innych mniejszości religijnych pt. „Regularne mordowanie mniejszości religijnych przez ISIS” (ang. Resolution on systematic mass murder by ISIS). Uchwalona większością głosów rezolucja nazwała działania tzw. Państwa Islamskiego mianem ludobójstwa. Pod koniec lutego grupa 62 eurodeputowanych skierowała list do Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, Federici Mogherini oraz władz wszystkich 28 państw członkowskich UE apelując o wzmocnienie działań na rzecz ochrony prześladowanych chrześcijan i innych mniejszości religijnych.
 
Eurodeputowani zwrócili uwagę, że rezolucja, która jest wynika ze stale rosnących dowodów na umyślne morderstwa, gwałty, tortury, porwania i inne nadużycia i okrucieństwa stosowane wobec cywilów mniejszości religijnych i etnicznych przez islamskich agresorów, wzywa do podjęcia dalszych działań na rzecz ochrony tychże grup. Ludobójstwo, którego dopuszcza się ISIS/Da’esh, musi zostać uznane przez wszystkie państwa członkowskie ONZ i ich reprezentantów. Wydaje się to pierwszym i niezbędnym krokiem do tego, aby w końcu ukarać sprawców tych zbrodni. Wszystkie 28 krajów członkowskich UE są stronami konwencji ONZ z 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, co stawia przed nimi obowiązek zapobiegania i karania aktów ludobójstwa, a także „upoważnia każde z nich do zwrócenia się do właściwych organów ONZ do podjęcia takich działań w ramach Karty Narodów Zjednoczonych, które uznają za odpowiednie, by zapobiegać i zwalczać akty ludobójstwa (art. 8)”.
 
Według autorów listu, działania przyjęte przez Radę powinny objąć: wsparcie zagrożonej ludzkości, ułatwienie trwałych rozwiązań dla uchodźców, zwalczanie bezkarności i zapewnienie sprawiedliwości i odszkodowań ofiarom ludobójstwa oraz zapewnienie stabilności na Bliskim Wschodzie w związku z różnicami religijnymi i etnicznymi występującymi w tym regionie.
 
Grupa 62 eurodeputowanych wzywa rządy 28 państw o uznanie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach i mniejszościach religijnych przez ISIS/Da’esh, i prosi o wspieranie rezolucji we wszelki możliwy sposób na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w celu zapobiegania kontynuacji aktów ludobójczych i zapewnienia należytej ochrony mniejszościom religijnym i etnicznym, zapewnienia im bezpieczeństwa i środków potrzebnych do pozostania w ojczyźnie i powrotu do niej, ścigania przestępców odpowiedzialnych za akty ludobójstwa i zbrodnie wojenne.

You may also like

Facebook