Europejska Federacja ONE OF US ubolewa nad rezolucją Parlamentu Europejskiego ws. aborcji

by FUNDACJA JZN
Europejska Federacja ONE OF US wyraziła głębokie zaniepokojenie przyjęciem przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie włączenia nieistniejącego „prawa do aborcji” do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. „Parlament Europejski po raz kolejny nie stoi na straży podstawowego prawa do życia i lekceważy zasadę pomocniczości, przekraczając w ten sposób traktaty UE i wkraczając w suwerenność państw członkowskich” – napisano w oświadczeniu.

W czwartek 11 kwietnia Parlament Europejski opowiedział się za wpisaniem aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Za przyjęciem rezolucji w tej sprawie głosowało 336 europosłów, przeciw było 163, a 39 wstrzymało się od głosu. Dokument wzywa państwa członkowskie UE do całkowitej depenalizacji aborcji, a Polskę i Maltę do uchylenia ustaw jej zakazujących i ją ograniczających.

Europejska Federacja ONE OF US zwraca uwagę, że w rezolucji tej, przygotowanej przez grupy proaborcyjne, zapomina się o trosce o kobiety oraz odchodzi od zasad poszanowania życia i pomocniczości, które stanowią fundament projektu europejskiego. – To głęboko niepokojące, że Parlament Europejski przedkłada radykalne programy polityczne nad podstawowe prawa i wartości leżące u podstaw naszych społeczeństw – stwierdziła Marina Casini, prezydent Europejskiej Federacji ONE OF US. – Ta rezolucja nie tylko lekceważy godność życia ludzkiego, ale także podważa suwerenność państw członkowskich w zajmowaniu się tak delikatnymi kwestiami – dodała.

ONE OF US zaznacza, że rezolucja nie ma mocy wiążącej i sugeruje, że pojawia się ona w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego jako próba promowania stanowiska proaborcyjnego przez niektórych europosłów.

Europejska Federacja ONE OF US przypomina, że nie ma międzynarodowego instrumentu praw człowieka, który uznawałby „prawo do aborcji” za prawo podstawowe. Najważniejszy międzynarodowy traktat dotyczący praw człowieka w Europie, Europejska Konwencja Praw Człowieka, nie uznaje takiego prawa, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nigdy nie uwzględnił go w prawie do prywatności. Regulacja aborcji pozostaje w gestii państw członkowskich UE, zgodnie z zasadą pomocniczości zapisaną w traktatach.

Europejska Federacja ONE OF US ma pewność, że lokalne organizacje pozarządowe pomagają kobietom przeżywającym trudne chwile i cierpienie. „Każde życie ma wartość i matki zasługują na wsparcie społeczeństwa, aby móc urodzić swoje dzieci” – podkreśla federacja sześćdziesięciu organizacji pozarządowych z ponad 20 krajów UE realizujących misję ochrony życia i godności ludzkiej.

Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US powstała na gruncie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej o tej samej nazwie, która zebrała 1,7 mln głosów Europejczyków pod postulatem zakończenia finansowania ze środków publicznych UE aborcji (szczególnie w krajach trzeciego świata) oraz eksperymentów na embrionach ludzkich. Została powołana po I Kongresie Ruchów Obrony Życia, który odbył się w listopadzie 2013 roku w Krakowie. Jest ewenementem na skalę europejską, bo poza nią nie ma innej organizacji pro-life, która działa na całym kontynencie. Zrzesza 60 stowarzyszeń pro-life z 24 krajów europejskich. Trzon federacji stanowią organizacje z Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski.

You may also like

Facebook